“Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā”

Publicēts 21.04.2018

1) iepirkums PIL 9.panta kārtībā “Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā”
2) identifikācijas Nr. _ KPP 2018/6
3) Publikācijas datums IUB- 21.04.2018.
4) Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.11.00
5) piedāvājumu atvēršana – 2018.gada 3.maijā plkst. 11.00
6) Kontaktpersonas – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002
Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr: 29224840

Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0