Patriotu mēnesis Stoļerovā

25.11.2015

Kultūra

Ar siltām jūtām un piederību pret savu dzimto vietu izskan patriotiskais novembra mēnesis Stoļerovas ļaudīm. Šajā laikā īpaši bija jūtams, ka mēs visi kopīgi spējam cits citā ieklausīties, izzināt un būt kopā.
Viens no tādiem kopības brīžiem bija sirsnīga saruna un jaunāko klašu bērnu iepazīstināšana ar 11. novembri – Lāčplēša dienu, kur stāstījumā dalījās aktīvs pagasta iedzīvotājs, pensionārs un ilggadējais pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs Jāzeps Selickis.  Bērni ar interesi klausījās J. Selicka dzīves stāstus un izzinoši pavadīja laiku, ieskatoties vēstures hronikas albūmos, kuri apkopoti un sakārtoti atbilstoši notikumu gaitai par katru notikušo pagasta dzīves pasākumu. Savā stāstījumā J. Selickis ar lepnumu atcerējās tos cilvēkus, kuri nesuši ieguldījumu un palīdzību viņa darbības gados, tādi laikabiedri kā, Boleslavs Kirilins, Leopolds Zunda, Anna Babre, Monika Zīle, Antons Seiksts, Māra Nizinska, Anatolijs Bartaševičs u.c.
Pēc tikšanās Jāzepa Selicka izveidotajā mājas muzejā, visi kopā devās nofotografēties pie kritušo karavīru piemiņas akmens vietas. Pēc tam vienā ritmā soļojām līdz Saietu namam, lai iededzinātu svecītes un pieminētu Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Arī šeit bērni ieklausījās, cik sarežģīts bija tas laiks, kad tika izcīnītas vairākas kaujas, cenšoties iegūt valsts neatkarību. Arī mūsdienu laiks ir sarežģīts, bet gan toreiz, gan tagad varam lepoties ar latviešu karavīru drosmi un varonību. Kopīgā radošajā darbnīcā veidojām simboliskus Latvijas valsts karodziņus un grāmatzīmes. Šķiet, ka Selicka kungs ļoti omulīgi jutās kopā ar jauno paaudzi, jo viņa acīs mirdzēja vēlme iet un darīt, un justies ar sirdi un prātu tikpat jaunam un enerģiskam. Līdz ar to arī priecē tas, ka Jāzepam Selickim šogad valsts svētku priekšvakarā tika pasniegts Rēzeknes novada Atzinības raksts par profesionālu, godprātīgu un radoša darba devumu nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”.
Vēl skaists pasākums notika svētku priekšvakarā. Ar svinīgu mirkli un Rēznas pamatskolas direktora Anatolija Kozlovska uzrunu iesākās Rēznas pamatskolas skolēnu koncerts “Mana mīļā zeme - Latvija”. Zālē pusotras stundas garumā valdīja svēts klusums un cieņa pret koncerta dalībniekiem, likās, ka mūsu uzsāktais simts putnu lidojums pretī Latvijas simtgadei ir ļoti veiksmīgi iekustējies.
Turpretī Latvijas Republikas 97. gadadienas vakarā, kad Saietu nama logos mirdzēja gaismas svecītes, un latvju rakstu zīmes rotāja loga rūtis, stoļerovieši pulcējās uz kopīgu pasākumu “Gada balle”. Liekas, ka vēja spārniem ir aizlidojis tas mirklis, kad tieši pirms gada savas durvis vaļā vēra Stoļerovas Saietu nams. Savā pirmajā dzimšanas dienā atskatījāmies uz gada garumā izdzīvotajiem svētku brīžiem, koncertiem, radošajām darbnīcām, izdziedātajām dziesmām, riņķa dejām un jautriem smiekliem.
Gribu lielu paldies teikt par aktīvo iedzīvotāju klātbūtni šajā reizē, paldies par atbalstu ciemiņiem no Rēzeknes pilsētas --TLMS “Dzīpariņš” (vadītāja Anita Kairiša), Rēzeknes novada Sakstagala vokālajai meiteņu grupai (vadītāja Aija Cīrule- Leiduma) un atraktīvajam jauniešu deju kolektīvam “Skali” no Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas (vadītāja Gunta Sidorova).
Nākotnei novēlu, lai Latvijai stipri un sīksti cilvēki, lai kuplo ģimenes un arvien spīd spožāka zvaigzne virs Latvijas debesīm.
Dzintra Gribuste,
Stoļerovas Saietu nama vadītāja
Autores foto
Svetki_izskanejusi_39 Patriotu_nedela-_Lacplesa_dien_2 Patriotu_nedela-_Lacplesa_dien_4 Patriotu_nedela-_Lacplesa_dien_11 Patriotu_nedela-_Lacplesa_dien_21 Patriotu_nedela-_Lacplesa_dien_28 Patriotu_nedela-_Lacplesa_dien_33 Patriotu_nedela-_Lacplesa_dien_40 Rezna_izstaro_Latvijas_milesti_3 Rezna_izstaro_Latvijas_milesti_9 Rezna_izstaro_Latvijas_milesti_11 Svetki_izskanejusi_1 Svetki_izskanejusi_10 Svetki_izskanejusi_11 Svetki_izskanejusi_20 Svetki_izskanejusi_25

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!