Pie Tiskādu vidusskolas izveidota Dabas izziņas taka

Publicēts 23.11.2015

No 2015. gada 25. aprīļa līdz 30. oktobrim Tiskādu vidusskolā tika īstenots vides aizsardzības fonda atbalstītais projekts „Dabas izziņas taka”. Projekta realizācijai tika piešķirts 2000,00 EUR, tā mērķis bija sakopt un labiekārtot skolas īpašumā esošo meža teritoriju, radīt labvēlīgus apstākļus mācību procesam un atpūtai, izveidojot dabas taku ar vietu āra nodarbībām, veicināt skolēnu ekoloģisko audzināšanu.

Projekta realizācijas gaitā tika iztīrīta skolas meža un parka teritorija, izveidota dabas izziņas taka ap 600 metru garumā. Dabas takā tika uzstādīti tematiskie informācijas stendi – dabas takas plāns, informācija par to, kādi putni, augi, zīdītāji, rāpuļi, kukaiņi, sēnes, koki šeit sastopami. Projekta realizācijā piedalījās Tiskādu vidusskolas skolēni un viņu vecāki, skolotāji, skolas tehniskie darbinieki un vietējie iedzīvotāji. Katrai klasei dabas takā ir sava teritorija, kurā skolēni kopīgi ar klases audzinātājiem realizē savas radošās idejas un cenšas uzturēt teritoriju kārtībā. Skolas tehniskie darbinieki un vecāki izgatavoja interesantas koka skulptūras, putnu būrīšus, laipiņu u.c. Pie skolas ir uzcelta koka lapene ar koka soliņiem. Tagad ir vieta āra nodarbībām, vieta atpūtai, brīvā laika pavadīšanai un radošumam.

Visas projekta aktivitātes veicināja skolēnu radošo domāšanu, atbildību par vides aizsardzību, kā arī tika veicināta skolas un vecāku sadarbība.

 

 

Olga Miseviča
Tiskādu vidusskolas direktore 

WP_20151002_15_32_31_Pro DSCF4116 DSCF4119 DSCF4755 DSCF4757 DSCF4785 DSCF5110 DSCF5114 DSCF5118 DSCF5119 DSCF5137 WP_20150722_16_18_09_Pro WP_20151002_15_09_04_Pro WP_20151002_15_21_25_Pro WP_20151002_15_32_12_Pro

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0