Piecu valstu pārstāvi iepazina Latgales burvību

Publicēts 27.05.2015

Maija pirmā nedēļa Adamovas internātpamatskolā pagāja kopā ar Comenius programmas skolu partnerības projekta „Pamata kompetenču izveide karjeras izglītībā” dalībniekiem no Lietuvas, Polijas, Kipras, Itālijas un Turcijas.

Tā bija projekta noslēguma vizīte, piedalījās 14 pieaugušie cilvēki – projekta vadītāji un skolotāji un 21 skolēns. Programmas ietvaros dalībnieki iepazina finiera ražotnes „Verēms” darbību, uzzināja par mūzikas instrumentu izgatavošanas īpatnībām, vēroja putnus Lubāna ezerā, iepazinās ar koncertzāles „Gors” un radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” piedāvātām iespējām, diskutēja par Eiropas populārākām profesijām un tām nepieciešamajām kompetencēm, strādāja konferencē un radošajās darbnīcās, iepazinās ar neformālo izglītību kopā ar brīvprātīgiem jauniešiem, „Draugu Centru” un „JACi”.

Vienā no dienām Rēzeknes Augstskolas telpās notika projekta noslēguma konference. Projekta partneri prezentēja projekta rezultātus un tajā izmantotās metodes, kā arī diskutēja par projekta ieguvumiem. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Mehatronikas laboratorijā Sanitas Šalkovskas vadībā skolēniem bija iespēja pašrocīgi pagatavot mirgojošas diodes, izmēģinot lodēšanas tehniku. Darbs bija gana sarežģīts, taču augstskolas studenti palīdzēja bērniem.

Projekta ietvaros bija paredzēts izveidot TOP 3 Eiropas populārākās profesijas, lai gan katrā valstī ekonomiskā un ģeogrāfiskā situācija citādāka un darbaspēka pieprasījums atšķiras. Tomēr partneri vienojās, ka darba tirgū vērtīgākās kompetences, kuras var iegūt skolā, ir valodu zināšanas, īpaši angļu valoda, jo lielākā daļā Eiropas darba tirgū tā ir nepieciešama. Nākamā kompetence ir matemātika un dabas zinības. Lai gan Latvijā un Lietuvā šīs kompetences nav tik ļoti pieprasītas, Eiropas mērogā tās ir vitāli nepieciešamas. Piemēram, nesen skolēni viesojās Turcijas pilsētā Jalovā, kura atrodas Marmora jūras krastā. Šobrīd tur pāri Marmora jūrai būvē tiltu un tur strādā speciālisti no 16 dažādām valstīm, puse no kuriem ir dažādu jomu inženieri. Un trešā vajadzīgākā kompetence ir datorzinības, jo mūsdienās bez datora praktiski nav iespējams veikt nevienu darbu.

Adamovas internātpamatskolas skolēniem dalība šajā procesā bija liels izaicinājums. Bija pastiprināti jāmācās valoda, jāveic dažādi uzdevumi, jādzīvo citās valstīs svešās ģimenēs, jākomunicē ar ārzemju skolēniem. Bet viņi tika galā, ieguva daudz zināšanu un, galvenais, ieraudzīja perspektīvu. Protams, mēs negribam, lai mūsu jaunieši aizbrauc projām, bet pasaule nebeidzas aiz Latvijas robežām, tā ir ļoti plaša, ar daudzām iespējām.

Liels paldies par sadarbību un palīdzību Rēzeknes Augstskolai, ARPC Jaunatnes iniciatīvu centram „Draugu centrs” – īpaši Jekaterinai Silovai, ARPC Jaunatnes atvērtajām centram „JACis”, rūpnīcai „Verēms” un Austrumlatgales radošo pakalpojumu centram „Zeimuļs”!

Tatjana Juškāne, projekta vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0