Līdz 7. decembrim piedalies iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu!

Publicēts: 01.12.2020

Atjaunots: 13.01.2021

Pašvaldības paziņojumi

Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2020. gada 7. decembrim organizē iedzīvotāju aptauju, aicinot ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju paust savu viedokli par pašvaldībai prioritāri veicamajiem darbiem, novērtēt pakalpojumu kvalitāti, kā arī sniegt priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai turpmāk. Rēzeknes novada pašvaldība atzinīgi novērtēs arī apkārtējo novadu iedzīvotāju un viesu domas.

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības, novada attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas izvērtēšanā un veicamo darbu plānošanā 2021. gadam.

Atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams gan elektroniski tiešsaistē pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, gan papīra formātā (drukātas anketas tiks izsniegtas pēc pieprasījuma, iepriekš zvanot pa tālruni 64607205). Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Rēzeknes novada pašvaldībā iedzīvotāju iesniegumiem paredzētā pastkastītē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, kur pastkastīte novietota pie ieejas durvīm), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam paredzētā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldība Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas”.

Iepriekš pateicamies par veltīto laiku!

Aptauja elektroniski tiešsaistē: https://ej.uz/ee4u
Aptaujas anketa izdrukai paredzētā formātā: Anketa

Līga Romančuka,
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja,
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 64607205
E-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv

Infografika_Aptauja_2020_

Click to listen highlighted text!