Pieejams plašs atbalsts uzņēmēju produktivitātes kāpināšanai – kā atrast sev piemēroto atbalsta programmu?

Publicēts 29.08.2018

Informatīvā kampaņa “Atbalsts uzņēmējiem” ir platforma, kas apvieno tās valsts pārvaldes institūcijas, kas sniedz Eiropas Savienības fondu un valsts atbalstu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kas konsultē uzņēmējus. Kampaņas ietvaros tiek organizētas konferences, semināri un pieredzes apmaiņas braucieni visā Latvijā par uzņēmējiem interesējošām un aktuālām tēmām, kā arī iespējām saņemt atbalstu biznesa projektu īstenošanai.

Forumi par valsts atbalstu uzņēmējiem ir kļuvuši jau par ikgadēju tradīciju, sniedzot iespēju komersantiem saņemt aktuālo informāciju par pieejamo un plānoto atbalstu biznesa attīstībai. Lai gūtu detalizētu informāciju par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto ES fondu un valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai, kā arī gūtu ieskatu par plānoto atbalstu pēc 2020. gada, šā gada septembrī Latvijas uzņēmēji tiek aicināti uz forumiem  “Valsts atbalsta biznesu”, kas notiks Valmierā, Liepājā un Jelgavā.

Forumus “Valsts atbalsta biznesu” jau tradicionāli organizē Ekonomikas ministrija, Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā  informatīvās kampaņas “Atbalsts uzņēmējiem” ietvaros.

Datums Vieta Sīkāka informācija 
12. septembris Koncertzāle “Valmiera”,

Leona Paegles iela 10, Valmiera

 Dienas kārtība un pieteikšanās 
19. septembris Liepājas Olimpiskais centrs,

Brīvības iela 39, Liepāja

 Dienas kārtība un pieteikšanās 
26. septembris Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

“Kultūra”,

Kr. Barona iela 6, Jelgava

 Dienas kārtība un pieteikšanās 

Informatīvās kampaņas mērķi:

  1. Informēt uzņēmējus par aktualitātēm uzņēmējdarbībā un līdzfinansējuma piesaistē.
  2. Vecināt uzņēmējdarbību Latvijā.
  3. Uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
  4. Uzlabot uzņēmēju un valsts iestāžu savstarpējo komunikāciju.

Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietnieks, norāda: “Lai gan vēl pavisam nesen Latviju pāršalca runas, ka Eiropas Savienības finanšu atbalsts nākamajā plānošanas periodā būs niecīgs, vai pat tā nebūs vispār, nu redzam, ka bažām nav pamata. Eiropas Komisijas piedāvājumā, rēķinot ES atbalstu uz vienu cilvēku, Latvija joprojām ir viena no valstīm, kas iegūst krietni vairāk nekā citas. Piemēram, Latvijai un Slovākijai paredzētais finansējums – ap 300 eiro uz vienu iedzīvotāju gadā – joprojām ir trīs reizes lielāks, nekā, piemēram, Itālijai paredzētie līdzekļi. Tas, kam jāpievērš uzmanība – jāmainās mūsu domāšanai un no dāvanu jeb grantu saņēmējiem jātop par gudriem finanšu pārvaldniekiem, kas māk izmantot arī citus Eiropas piedāvātos finanšu instrumentus. Jādomā, kā uzņēmējdarbībai efektīvāk veidot saiknes ar zinātni un pētniecību, un daudz lielāka vērība jāpievērš inovācijām un zaļajai domāšanai.”

2017. gadā informatīvā kampaņa “Atbalsts uzņēmējiem” kļuva par konkursa “EIROPAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS BALVA 2017″ Nacionālajiem uzvarētājiem nominācijā “Uzņēmējdarbības gara veicināšana”. 

Jaunumiem par valsts atbalstu uzņēmējiem aicinām sekot līdzi https://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem/

Informācijas avots: em.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0