Pieredzes apmaiņas seminārs Kaunatas vidusskolā

Publicēts 07.10.2016

5. oktobrī Kaunatas vidusskolā projekta “Erasmus +” Nr. 2016-1-LV01-KA101-022510 ietvaros norisinājās pieredzes apmaiņas seminārs. Kaunatas vidusskolu apmeklēja Preiļu 1. pamatskolas skolotāji un tehniskais personāls.

Ar jestru, latgalieša dvēselei raksturīgu dejas un dziesmas ritmu viesus sagaidīja Kaunatas vidusskolas folkloras kopa “Rāznaviņa” un folkloras kopas vadītāja Sandra Viša. Semināra laikā viesi tika iepazīstināti ar Kaunatas vidusskolas mācību un atpūtas telpām, skolas fizisko un estētisko vidi.

Viesus laipni uzņēma mācību kabinetu skolotāji, dalījās savā darba pieredzē. Īpaši aktīva, pozitīva, koleģiāla sadarbības gaisotne valdīja sākumskolas klašu kabinetos, kur skolotāji varēja iepazīties ar Kaunatas vidusskolas sākumskolas klašu interešu izglītības pulciņa “Elektrozinītis” darbību un izmantojamajiem palīglīdzekļiem – elektro robotiem. Ne mazāku interesi viesiem izraisīja Kaunatas vidusskolas lego robotikas interešu izglītības pulciņu darbs, kuros skolēni apgūst programmēšanas prasmes sākot ar 3. klases un beidzot ar 12. klases skolēniem.

Kaunatas vidusskolas direktore informēja viesus par Rēzeknes novada pašvaldības īpašajām aktivitātēm dažāda veida projektu konkursu organizēšanā novada izglītības iestādēm. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātajam tehniskās jaunrades konkursam, pagājušajā mācību gadā Kaunatas vidusskola, piedaloties projektu konkursā, ieguva iespēju iegādāties divus lego robotikas komplektus par 600 eiro un uzsāka aktīvu darbošanos lego robotikas jomā. Šajā mācību gadā skola no budžeta līdzekļiem papildus iegādājās vēl 5 lego robotikas komplektus.

Semināra laikā Kaunatas vidusskolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa iepazīstināja viesus ar skolā īstenotajām mācību un interešu izglītības programmām, šajā mācību gadā uzsākto darbību profesionālās pilnveides programmas “Uzņēmējdarbība” apguvi projektā “Esi līderis”, dalījās projektu izstrādes un ieviešanas pieredzē Kaunatas vidusskolā, īpašu uzmanību veltot šajā mācību gadā īstenotajam “Erasmus +” skolotāju individuālās mobilitātes projektam. Tā kā pagājušajā nedēļā tika īstenota projektā “Erasmus +” ieplānotā pirmā aktivitāte, Kaunatas vidusskolas skolotāja Evita Kairiša projekta ietvaros piedalījās starptautiskajos pedagogu tālākizglītības kursos “Train the inspiring teacher-permission to be yourself” Kiprā, tad semināra dalībnieki guva iespēju iepazīties ar skolotājas gūto pieredzi, zināšanām un atziņām.

Preiļu 1. pamatskolas skolotāju kolektīvs tika iepazīstināts ar Kaunatas vidusskolas novadpētniecības darbnīcu, Kaunatas vēsturi un kaunatiešu likteņstāstiem skolotājas Stanislavas Inkinas vadībā.

Ieplānotās kafijas pauzes laikā, nepiespiestā gaisotnē Kaunatas vidusskolas un Preiļu 1. pamatskolas kolektīvi prezentēja savas skolas un baudīja Kaunatas vidusskolas pavāru rokām gatavoto burvīgo medus kūku.

Atvadoties no Kaunatas vidusskolas, viesi izteica atziņu “Mēs dažkārt steidzam meklēt jaunas atziņas, pieredzi kaut kur tālumā un pat neapjaušam, ka Latgale un Latgales skolas ir vislielākās ievērības cienīgas”. Atzinīgi novērtējot skolas vidi, darbību, viesi izteica aicinājumu turpināt uzsākto sadarbību, aicinot Kaunatas vidusskolas kolektīvu apmeklēt Preiļu 1. pamatskolu pavasarī.

 

1 24

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0