Pirmā Meža olimpiāde Dricānos

Publicēts 16.04.2014

Dricānu vidusskolā EKOskola šogad pirmo gadu organizēja 1.- 4. klašu skolēniem „Meža olimpiādi”, kuras tēma bija „Putni mežā”. Meža olimpiādes mērķis bija rosināt skolēnus izmantot savas zināšanas, prasmes, pieredzi un iemaņas, esot tiešā saskarē ar mežu, apkārtējo vidi. No 7. aprīļa līdz 14. aprīlim skolēni cītīgi gatavojās olimpiādei – veidoja komandas, meklēja komandai atbilstošus nosaukumus, gatavoja priekšnesumus, kas saistīti ar putniem, klausījās putnu dziesmas, iepazina putnus.

Olimpiādes klātienes daļa notika 14. aprīļa pēcpusdienā, kurā pulcējās un savas zināšanas un prasmes parādīja četras komandas – „Zīlītes” (1. kl. meitenes), „Zaķi” (1. kl. zēni), „Pūces” (2.,3. kl.) un „Cielavas” (4. kl.).

Olimpiādes uzdevumi tika veidoti tā, lai zināšanas un prasmes varētu pārbaudīt gan matemātiski, gan klausoties tekstu, gan tautas izteicienus, gan atpazīt putnus pēc balsīm. Uzdevumos ietilpa arī radošie darbi – izveidot putnu ligzdu un putniņus, uzzināt putnu sugu skaitu Latvijā un pasaulē, šifrētajā mīklā noskaidrot Latvijas nacionālo putnu, mazāko un lielāko putnu. Starpbrīžos katra komanda spēlēja spēli „Putnu valdnieki” (konfekšu papīrīšu trīsstūri pārtapa par putniem).

Sīvajā Meža olimpiādes uzdevumu risināšanas gaitā noskaidrojās viszinošākā komanda — „Cielavas”, bet arī pārējās komandas bija lieliskas, jo bija patiess prieks redzēt lēno, bet pareizo atbildi!

Skolēniem visvairāk patika spēle „Putnu valdnieki”, skolotājas Ināra un Benita atzina, ka tik aktīvi rēķinājuši skolēni nav sen, bet man visvairāk patika putnu ligzdas, kas nesanāca kā balodim: “Visi teica „Protu, protu!”” Bērniem sanāca skaistas ligzdas, no kurām oliņas neizbira!

Uz tikšanos nākošgad, 2. Meža olimpiādē!

Sandra Saulīte
EKOskolas koordinatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0