Pirmo reizi notiks konkurss “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva”

Publicēts 25.01.2017

Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2016. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva”. Labākos un aktīvākos ir iespēja pieteikt kādā no astoņām nominācijām:

  • GADA SKOLĒNS
  • GADA BRĪVPRĀTĪGAIS
  • GADA JAUNAIS SPORTISTS
  • GADA JAUNAIS MĀKSLINIEKS
  • GADA JAUNATNES DARBINIEKS
  • JAUNATNEI DRAUDZĪGĀKĀ PAGASTA PĀRVALDE
  • GADA JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJA
  • GADA AKTĪVĀKAIS JAUNATNES PAGASTS

Rēzeknes novada gada balvas nominācijām var tikt pieteikts jebkurš Rēzeknes novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem vai jauniešu organizācija.

Nominācijā „Gada jaunatnes darbinieks” var pieteikt novada pagastu jauniešu centru vadītājus, jaunatnes darbiniekus un jaunatnes lietu speciālistus, kas ir snieguši atbalstu jauniešiem iniciatīvu realizēšanā, savukārt nominācijā “Jaunatnei draudzīgākā pagasta pārvalde”, var pieteikt kādu no 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldēm, kura 2016. gadā ir palīdzējusi īstenot vietējo jauniešu idejas vai attīstīt viņu talantus un prasmes, sniedzot nepieciešamo atbalstu.

Pieteikumus nominācijām var iesniegt jebkurš Rēzeknes novada iedzīvotājs vecumā no 13 gadiem, kā arī jebkura Rēzeknes novada juridiska persona, t.sk., pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Pieteikumi Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas nominācijām jāiesniedz līdz 17. februārim.

Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas svinīgā ceremonija notiks 24. februārī, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā.

Sīkāku informāciju par Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvu un pieteikuma anketas nominācijām skatīt NOLIKUMĀ.

Iepazīties ar nolikumu un saņemt pieteikuma veidlapas var arī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. kabinetā.

Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0