Profesijas animācijā

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros izmēģinājumskolu Maltas, Kaunatas, Tiskādu, Dricānu, Nautrēnu vidusskolas, Rēznas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja, Verēmu pamatskolas 4.-9. klašu skolēniem un projektā neiesaistīto skolu Jaunstrūžānu un Gaigalavas pamatskolas 7.-9. klašu izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “ Profesijas animācijā”, kuru nodrošināja biedrība “MULTENKULTEN”.
Pasākuma mērķis bija iedrošināt jauniešus interesēties par profesijām, kas saistītas ar animāciju, sniegt informāciju par izglītības un darba iespējām.
Nodarbību pirmajā daļā notika lekcija, kuru papildināja grafiskais materiāls un fotoreportāža par dažādām profesijām animācijā. Foto reportāžu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī neliels stāstījums par kādu konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju. Raksturojošās personas bija izvēlētas tā, lai pēc iespējas labāk atainotu profesijas daudzslāņainību, kā arī atklātu rakstura īpašības un talantus, kas noder ar animāciju saistītajās profesijās. Interesanti bija uzzināt kas ir animācija, animācijas galvenos principus un dažādos veidus kā izmanto animāciju mūsdienās. Skolēniem bija lietderīgi saņemt informāciju par skolām Latvijā un Eiropā, kas ir saistītas ar apskatītajām profesijām, par to, kā tiek izmantotas zināšanas, kuras iegūtas skolās nesaistītās ar kino.
Lekcija bija veidota pakārtoti animācijas filmas izveides secībai, kas skolēniem ļāva uztvert filmas veidošanas kopskatu.
Nodarbību otrās daļas princips bija – iepazīsti, izproti, radi pats! Pirms praktiskās darbošanās lektori demonstrēja kā darbojas programma un tehniskais aprīkojums. Turpinājumā dalībnieki redzēto pie animācijas filmēšanas galdiem izmēģināja paši, darbojoties Stop Motion un zīmētas animācijas tehnikās, praktiski izjūtot, kā tās darbojas. Skolēniem bija iespēja pamēģināt scenārija veidošanas, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības veidu un filmēšanas pamatus. Ar iepriekš sagatavotiem tēliem no animācijas filmas “Lupatiņi” skolēni varēja paši izveidot īsu filmiņu ar fotokameras un profesionālas animācijas programmas palīdzību. Nodarbības noslēgumā lektori dalījās pieredzē par to, kā ikviens interesents var filmēt filmas mājas apstākļos.
Nodarbībās ikviens dalībnieks ieguva gan zināšanas par animācijas filmu veidošanas specifiku, gan pamēģināt kā dažādās tehnikas darbojas praksē. Skolēni bija ļoti pateicīgi par doto iespēju tuvāk iepazīt sarežģīto animāciju pasauli, tās plašās iespējas, kā arī praktiski iejusties animatora lomā. Kopumā pasākumā piedalījās 734 skolēni.
Elita Opincāne,
Projekta koordinatore Rēzeknes novadā
DSC_0226SAM_3497 IMG_9205 IMG_9243 IMG_20171005_115005LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

Click to listen highlighted text!