Projekta “Kultūras saknes” noslēgums jeb večerinka “O, bļaka!” Rogovkā

Publicēts 27.05.2015
Pērnavas ermoņiku kluba muzikanti (Foto no Tautas muzikantu biedrības arhīva)

30. maijā plkst. 20:00 Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta kultūras namā Rogovkā ar jautru večerinku “O, bļaka!” noslēgsies projekts “Kultūras saknes”, kur satiksies tautas muzikanti un kapelas, apliecinot, ka tautas kultūras tradīcijas ir dzīvotspējīgas un turpina attīstīties mūsdienu kultūrvidē.

No marta līdz maija vidum Tautas muzikantu biedrība, biedrība “Rogovkīši” un biedrība “Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”” projekta “Kultūras saknes” ietvaros piedalījās praktiskajās meistardarbnīcās, kur iepazina latgaliešu, poļu, baltkrievu un krievu tradicionālās kultūras vērtības Latgalē, dalījās savstarpējā pozitīvajā pieredzē, organizējot pasākumus dažādu tautību iedzīvotājiem un vienojoties kopīgā tautas mūzikas koncertā.

Projekta “Kultūras saknes” noslēgums izskanēs festivālā “O, bļaka!”, kas Rogovkā notiks jau trešo gadu. Pasākuma nosaukums “O, bļaka!” radies no skārda loksnes nosaukuma latgaliski, tāpēc arī muzikantu uzstāšanās tiek ieskandināta ar “gongu bļakā”, iesitot pa bļaku jeb skārda loksni.

Šogad Rogovkā muzicēs vietējie tautas muzikanti Pēteris Bilinskis, Jānis Bilinskis, Roberts Jūrdžs un Ivars Rjabovskis no (Rogovka), kaimiņpagastu tautas muzikanti Oļegs Kondratjevs (Briežuciems), Jānis Kaļva (Gaigalava), Anna Viškere (Ilzeskalns), Vinsents Kūkojs, Irēna Znūteņa un Iveta Dukaļska (Rēzekne), Voldemārs Žīgurs, Andris Kazinovskis, Eventijs un Aivars Zelči (Balvi), Dainis Babāns (Medņeva), Antons Savickis (Kaunata), Salnavas kapela “Sābri” un “Salnavas danču muzikanti”, kapela “Malnavas muzikanti” un Pērnavas ermoņiku kluba muzikanti no Igaunijas.

Interesanta ir arī pasākuma rašanās vēstures, ko izstāstīja biedrība “Rogovkīši” – reiz Rogovkā, rudenī pēc “smotra tierga”, dzejnieka un mākslinieka Antona Kūkoja (1940-2007) mājās sapulcējušies viesi, starp tiem bijuši arī muzikanti Jānis Žogots un Antons Savickis, kuri spēlējuši akordeonu un ermoņikas, bet pārējie pievienojušies ar saimniecībā atrodamiem instrumentiem – karotēm, katlu vākiem un bļaku (skārda loksni), pa kuru uzsitot ar koka pagali, rodas vibrējoši skaļa un brīnumaina skaņa. Muzicēšana Antona Kūkoja mājās turpinājusies katru gadu un bijusi dzirdama tālā apkaimē, saimnieks arī devis tai nosaukumu “O, bļaka!”.

Pateicoties Nautrēnu kultūras nama vadītājas Nellijas Viļumas iniciatīvai, pasākums Rogovkā turpinās un šogad tajā piepulcēsies arī vairāki projekta “Kultūras saknes” dalībnieki. Gaidīsim ikvienu dziedāt un dejotgribētāju Rogovkā un turpināsim iepazīt kultūras saknes aizvien dziļāk!

Projektu “Kultūras saknes” atbalsta: LR Kultūras ministrija, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, Tautas muzikantu biedrība, biedrība “Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks””, biedrība “Rogovkīši”, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Rēzeknes Augstskola.

Sīkāka informācija par projektu – Iveta Dukaļska, projekta “Kultūras saknes” vadītāja, tālr.29167594, par festivālu “O, bļaka!” – Terēze Kūkoja, biedrības “Rogovkīši” pārstāve, tālr. 29420136.

Informāciju sagatavoja:
Maija Upeniece,
Tautas muzikantu biedrības pārstāve

afisha_jpg

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0