Projekta “Lelles skolas leļļu teātrim” īstenošana Tiskādu vidusskolā

Publicēts 07.04.2017

2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm ietvaros tika papildināta Tiskādu vidusskolas leļļu teātra materiālā bāze. Par piešķirto finansējumu 250,00 EUR apmērā tika iegādātas lelles skolas leļļu teātrim – ezis, jēriņš, pele, varde, vārnas, lāči, suns, vilki, sivēns, meitene, gaiļi, kaķi, zaķi, lapsa, pērtiķis, govs, aitiņa.
Leļļu teātra interešu izglītības programma Tiskādu vidusskolā kļuva par tradicionālu un ir ļoti pieprasīta. 2016./2017.mācību gadā leļļu teātra pulciņu apmeklē 30 skolēni un arī citi skolēni, kuri labprāt palīdz teātra dekorāciju izveidošanā un piedalās skolas teātra dzīvē. Skolas leļļu teātra dalībnieki ar leļļu teātra vadītājām G. Žugunovu un Ļ. Ščemeļovu jau daudzus gadus ļoti aktīvi un rezultatīvi uzstājas dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, konkursos un skatēs. Skolēniem ir daudz diplomu par godalgotajām vietām teātru konkursos. Savus teātra priekšnesumus skolēni labprāt rāda Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes, Tiskādu bērnu nama un Kruķu pamatskolas bērniem, vecākiem un pagasta iedzīvotājiem.
Ar jaunajām lellēm tika veicināta skolēnu interese un motivācija vēl aktīvāk nodarboties leļļu teātrī, kā arī mācīties jaunas teātra kompozīcijas, kas veicina skolēnu spēju darboties kolektīvā, bērnu runas un valodas attīstību, redzesloka paplašināšanu, pašpārliecinātību. Leļļu teātris palīdz bērniem saprast un izzināt pasauli caur pasakām un mīļākajiem pasaku varoņiem. Pateicoties tam, tiek nodrošināta skolēnu lietderīga brīvā laika pavadīšana pēc stundām.

Olga Miseviča,
Tiskādu vidusskolas direktore

IMG_0584 IMG_0731

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0