Rēzeknes novada diena – bijām kopā Kaunatā!

Publicēts 23.07.2019
Foto: Diāna Selecka

20. jūlija rīts Kaunatas ciemā sākās ļoti rosīgi, un visa diena solījās būt spraiga, radoši darbīga un pārsteigumiem bagāta. Jo tieši Kaunatā tika svinēti lielie Rēzeknes novada dibināšanas 10 gadu jubilejas svētki ar daudziem un dažādiem pasākumiem: Iļjas gadatirgus, jauno ģimeņu konkurss “Būt kopā”, veselības veicināšanas festivāls, svētku lielkoncerts “Prieks būt kopā”, kā arī vakara koncerts ar populāru grupu piedalīšanos.

Svētku ieskaņā dalībniekiem bija iespēja piedalīties Svētajā Misē Kaunatas Romas katoļu baznīcā, lai lūgtu par ģimenēm, bērniem un vecākiem.

Rēzeknes novada rīkotā tirdziņa “Lobs Lobam” ietvaros Kaunatas Iļjas gadatirgus piedāvāja apmeklētājiem vietējo mājražotāju preces, pinumus, keramiku, gleznas, augļu kokus, visdažādākos rokdarbus, rotas, koka darinājumus. Gadatirgu ieskandināja un skatītājus uzmundrināja jautrie Stoļerovas deju grupas “Putni” dejotāji (vadītāja Laura Gribuste). Kā jau kārtīgā tirgū, neizpalika arī bez čigānietēm! Šoreiz ar dejām un dziesmām apmeklētājus priecēja Griškānu pagasta kultūras nama čigānu dziesmu ansamblis “Čarger” (vadītāja Nataļja Medne).

Jauno ģimeņu svētkus “Būt kopā” atklāja Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra. Jauno ģimeņu konkursa dalībnieki rādīja savas ģimenes vizītkarti, tika izveidota katras ģimenes sasniegumu izstāde, notika lielā ģimenes stafete. Dalībai konkursam bija pieteikušies ciemiņi no Baltkrievijas un trīs Rēzeknes novada ģimenes.

Vizītkartēs ģimenes stāstīja par sevi. Pavlovsku ģimene no Stoļerovas pagasta – Ināra, Edgars, dēls Roberts un meita Roberta – ir saliedēta, strādīga un aktīva. Savā starpā ir draudzīgi, labprāt īsteno jaukas idejas radošai ikdienai. Vecāki mudina bērnus aktīvi piedalīties dažādos pasākumos, audzina viņos patriotismu, stiprina latviešu un latgaliešu valodu. Pavlovsku ģimenes vērtības ir bērnu izglītošana, rūpes, mīlestība, darbs, dzīvesprieks, optimisms, kas arī virza ģimenes uz pilnvērtīgu personību veidošanu.

Sanita un Mārtiņš Babri dzīvo Gaigalavas pagastā. “Esam klasesbiedri no vidusskolas laika, šogad aprit 10 gadi, kopš draudzējamies, un nosvinēti 7 gadi laulībā. Audzinām divus dēlus – Aivim ir pieci gadi, Naurim astoņi mēneši. Mamma Sanita ir apguvusi ārsta palīga profesiju, strādā Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā, šobrīd dekrēta atvaļinājumā. Tētis nodarbojas ar lauksaimniecību. Kopā aktīvi darbojamies, strādājam un dzīvojam vecmammas mājās, apsaimniekojam zemi un labiekārtojam sev apkārt esošo vidi. Mēs atbalstām viens otru, uzklausām, riskējam un nepadodamies. Mēs esam par stiprām ģimenēm!”

Artūra un Tatjanas Īlenu ģimenē no Silmalas pagasta aug četri bērni – dēli Artjoms, Kirils, Timurs un meita Evelīna. Ģimenes galva Artūrs ir apdares darbu meistars, Tatjana – sociālā darbiniece. Līdztekus pastāvīgajam algotajam darbam Īlenu ģimenei ir sava piemājas saimniecība – viņi audzē graudaugus, tur mājlopus. Tatjanas aizraušanās ir puķkopība – no agra pavasara līdz vēlam rudenim viņu māja ir ieskauta ziedos. Taču krāšņākie ziedi viņu dzīvē ir bērni, kuriem Tatjana un Artūrs dāvā savu lielo mīlestību, uzmanību un rūpes. Bērni šajā ģimenē aug, iedvesmojoties no ģimeniskām tradīcijām, ir lieli palīgi mājas solī.

Jau ilgu laiku Rēzeknes novads sadarbojas ar Postavu rajonu Baltkrievijā. Uz Ģimeņu dienas pasākumu bija aicināta arī ģimene no Baltkrievijas. Ivana un Nadeždas Ladukas ģimenē aug divi dēli, Jegors un Vladislavs, ģimenes galva strādā dzelzceļa organizācijā, māmiņa atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. “Mēs ļoti priecājamies, ka esam uzaicināti piedalīties šādā pasākumā, uzņemšana ir ļoti jauka un sirsnīga.

Prieks, ka Latvijā un Baltkrievijā ciena ģimenes vērtības, tiek rīkoti konkursi, lai popularizētu ģimenes.”

Svētku koncertā tika godinātas jaunās ģimenes. Jautrās ģimenes tituls tika Pavlovsku ģimenei no Stoļerovas pagasta, Talantīgās ģimenes titulu ieguva Ladukas ģimene no Baltkrievijas, Īlenu ģimene no Silmalas pagasta ieguva Draudzīgās ģimenes titulu, un Babru ģimene no Gaigalavas pagasta ieguva godalgoto Radošākās ģimenes titulu.

Jauno ģimeņu svētku pasākuma apmeklētājus gaidīja sarīkotās aktivitātes un pārsteigumi: jauks fotostūrītis pie Kaunatas jauniešu centra, garšīga spēka zupa, dažādas atrakcijas un sportiskās izdarības bērniem, vizināšanās ar zirgiem, dzīvnieku izstāde, ziepju burbuļu pūšana. Pasākumā laikā uz Kaunatas jauniešu centra sienas tapa stilīgs grafiti zīmējums, par kura tapšanu parūpējās Ernests Skruļs.

Sveiciena vārdus koncerta “Prieks kopā būt” skatītājiem un ciemiņiem teica koncerta vadītāji, iepriekšējā gada ģimenes konkursa nominācijas “Aktīvākā novada ģimene” uzvarētāji, Sandra un Ivo Sutini. Dalībniekus sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns. Savās uzrunās viņi abi uzsvēra, ka novada nākotne ir mūsu pašu rokās, un izteica pārliecību, ka jaunajai paaudzei ir vieta un plašas darbības iespējas dzimtajā novadā! Pasākumā piedalījās sadraudzības partneru delegācija no Baltkrievijas Republikas Postavu rajona, ar jautrām un skanīgām dziesmām uzstājās ciemiņu vokālā grupa “25 plus mīnus”.

Svētku koncerta programmu veidoja Kaunatas pagastu apvienības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sniegumi: Kaunatas jauniešu deju kolektīvs “Rasa” un Kaunatas vidusskolas mazie dejotāji (vad. Alla Silova), Ratnieku folkloras kopa “Rateņš” (vad. Dace Baltkāje), Čornajas folkloras kopa “Ausmeņa” (vad. Santa Viša – Gaisiņa), Ratnieku vidējās paaudzes deju kolektīvs “Juris” (vad. Gunta Sidorova), Mākoņkalna folkloras kopa (vad. Ināra Smirnova), Stoļerovas lauku kapela (vad. Inga Katkovska).

Vakara koncertā pasākuma apmeklētājiem tika piedāvātas grupu uzstāšanās: “Žvūrgzdyni”, “Gandreiž 10nīkā”, Agris Semēvics, “Latgalīšu reps”, “Sestā Jūdze”, Juris Ostrovskis un Dvinskas muzikanti.

Milzīgs paldies un sirsnīgie pateicības vārdi visiem Rēzeknes novada dienas jubilejas pasākuma dalībniekiem, organizatoriem, brīvprātīgajiem, izpildītājiem, iesaistītajiem brīvprātīgajiem palīgiem, sadarbības partneriem un skatītājiem!

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs: “Pirmo reizi novada svētki aizvadīti pagastos, nevis Ančupānu kartodromā. Svētku vadmotīvs bija “Būt kopā”, un vislielākā svētku sajūta noteikti ir tad, kad paši iedzīvotāji daudz spēka un enerģijas veltījuši svētku organizēšanai, kā tas bija Nagļos, Kaunatā un Lendžos. Vēlos izcelt Kaunatas apvienības veikumu, darbs tika organizēts ļoti labi. Ja cilvēki tik labi var sastrādāties, organizējot svētkus, tad noteikti pratīs to darīt arī ikdienas darbā.

Svētku sajūtu nevar nopirkt, pieaicinot zvaigznes, svētkus jāorganizē pašiem. Paldies apvienībām par ieguldīto darbu!

Protams, tikai paši iedzīvotāji var vērtēt, kur labāk svinēt novada dienas, bet domāju, ka doma organizēt tās tuvāk cilvēkiem pagastos noteikti ir attīstāma.”

Uz tikšanos Rēzeknes novadā!

Ligita Jokste-Bogdanova, Kaunatas Tautas nama vadītāja
Diāna Selecka, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Ligita Jokste-Bogdanova, Māris Justs, Janīna Kairiša, Oskars Kairišs, Haralds Broks, Diāna Selecka.

Fotogalerija

kaunata10kaunata12 kaunata13

kaunata11

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0