Rēzeknes novada domes sēdē tiks godināti Valsts olimpiāžu laureāti

Publicēts 16.04.2014

30.aprīlī pulksten 10.00 Rēzeknes novada pašvaldībā notiks svinīga domes sēde, kā laikā tiks godināti valsts posma olimpiāžu laureāti. Kopumā 2013./2014. mācību gadā Rēzeknes novada skolēni no valsts līmeņa olimpiādēm atveduši septiņas godalgas. Paldies par ieguldīto darbu tiks teikts gan skolēniem, kuri godam pārstāvējuši Rēzeknes novadu, gan skolotājiem, kuri arī ārpus mācību stundām veltījuši savu laiku un sagatavojuši skolēnus veiksmīgiem startiem olimpiādēs. Šogad uz svinīgo pieņemšanu tiks aicināti arī „olimpiešu” vecāki, kuru ieguldījums savu bērnu talantu attīstīšanā un atbalstā ir nenovērtējams. Pateicībā par ieguldīto darbu, zināšanām un sasniegumiem skolēni un viņu pedagogi saņems naudas balvas, savukārt pēc svinīgās sēdes skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem Rēzeknes novada pašvaldība dāvinās iespēju noskatīties flamenko dejas izrādi „Baltais un melnais” koncertzālē „Gors”.

Rēzeknes novada skolēni – Valsts posmu olimpiāžu laureāti:

 • Arnolds Gailums, Nautrēnu vidusskolas 9.klases audzēknis – 1.vieta valstī Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē;
 • Guna Barkāne, Nautrēnu vidusskolas 12.klases audzēkne – 2.vieta valstī Latviešu valodas un literatūras olimpiādē;
 • Andris Sniķeris, Maltas 1.vidusskolas 12.klases audzēknis – 3.vieta valstī Vēstures olimpiādē un Atzinība Ģeogrāfijas olimpiādē;
 • Elvita Kotāne, Nautrēnu vidusskolas 9.klases audzēkne – Atzinība valstī Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē;
 • Margarita Maļavko, Maltas 1.vidusskolas 11.klases audzēkne – 3.vieta valstī Krievu valodas olimpiādē;
 • Viktorija Greidāne, Zarečnajas pamatskolas 8.klases audzēkne – 2.vieta valstī Latviešu valodas olimpiādē.

Naudas balvu un Pateicības rakstu par mērķtiecīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem saņems:

 • Anita Rudziša – Rēznas pamatskolas latviešu valodas skolotāja;
 • Veronika Dundure – Nautrēnu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja;
 • Valentīna Turlaja – Nautrēnu vidusskolas vēstures skolotāja;
 • Vija Hveckoviča – Maltas 1.vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja;
 • Regīna Bikoviča – Maltas 1.vidusskolas krievu valodas skolotāja;
 • Valentīna Čepele – Maltas 1.vidusskolas vēstures skolotāja.

Pateicības raksti vecākiem:

 • Ludmilai un Vladislavam Greidāniem par meitas Viktorijas kā radošas personības veidošanu un veiksmīgu sadarbību ar skolu;
 • Ludmilai Maļavko par meitas Margaritas kā radošas personības veidošanu un veiksmīgu sadarbību ar skolu;
 • Dacei un Vladislavam Barkāniem par meitas Gunas kā radošas personības veidošanu un veiksmīgu sadarbību ar skolu;
 • Daigai un Elmāram Kotāniem par meitas Elvitas kā radošas personības veidošanu un veiksmīgu sadarbību ar skolu;
 • Reņai un Jurim Gailumiem par dēla Arnolda kā radošas personības veidošanu un veiksmīgu sadarbību ar skolu;
 • Aijai un Valdim Sniķeriem par dēla Andra kā radošas personības veidošanu un veiksmīgu sadarbību ar skolu.

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto no olimpiāžu laureātu sveikšanas pasākuma 2013.gada pavasarī

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0