Rēzeknes novada iedzīvotāji aktīvi izmanto Klientu apkalpošanas centru pakalpojumus

Publicēts 13.10.2017

Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, novadā jau kopš 2. maija darbojas četri Klientu apkalpošanas centri (KAC). Tajos var saņemt Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienests pakalpojumus.

Darba apjoms Klientu apkalpošanas centros Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā atšķiras, jo ir tieši atkarīgs no iedzīvotāju skaita. Dricānu pagasta KAC speciāliste/pagasta pārvaldes lietvede Marija Zahare stāsta, ka piecu mēnešu laikā reģistrēti 20 pakalpojumi:”Vispopulārākie ir pakalpojumi e-vidē, sniedzam palīdzību piemēram, elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), iesniedzot izmaiņas nodokļu grāmatiņā. Mūsu iedzīvotāji ir priecīgi, ka ir iespēja to izdarīt uz vietas pagastā, ka nav jātērē diena un izdevumi ceļam, dodoties uz Valsts ieņēmumu dienestu(VID). Vienkārši jāidentificējas ar savu bankas paroli, un visu var izdarīt uz vietas pagastā. Tāpat var reģistrēt pieņemšanas laiku Pilsonības un imigrācijas departamentā, lai nestāvētu rindā, saņemot jaunu pasi. VSAA klienti interesējas par prognozēto pensijas apmēru, noskaidro, vai samaksāts sociālais nodoklis. Pirms vēlēšanām nāca precizēt vēlēšanu iecirkņa adresi. Reizēm griežas mūsu KAC, lai samaksātu rēķinu internetbankā.

Mūsu pagasta iedzīvotāji ir apmierināti, ka nav jātērē laiks un nauda braucieniem uz valsts iestādēm Rēzeknē, bet var sakārtot šos jautājumus tepat pagastā. Priecājos, ka varu palīdzēt cilvēkiem, vēlos aicināt viņus izmantot mūsu pakalpojumus vairāk.”

02

Maltas KAC speciāliste/lietvede Ineta Skudra stāsta, ka pirmajos KAC darbības mēnešos cilvēku aktivitāte nebija augsta, bet šobrīd iedzīvotāji čakli izmanto KAC pakalpojumus:” Tā kā mūsu pagasts ir liels, arī klientu skaits ir pietiekošs. Šobrīd mūsu pakalpojumus ir izmantojuši 130 iedzīvotāji. Populārs pakalpojums ir darbs EDS sistēmā, aktīvi iesniedz slimības lapas. Tā kā mūsu ēkā atrodas Nodarbinātības valsts dienesta filiāle, tās klienti iesniedz bezdarbnieka pabalsta pieprasījumus.

Izmanto KAC palīdzību dzīvesvietas deklarācijai, jo elektroniski tas ir bez maksas. Mazāk izmanto maksas pakalpojumus, piemēram, vienīgais suns, kas ir reģistrēts, ir mans – pārējie savus mājdzīvniekus nereģistrē. Tomēr cilvēkiem svarīgi atcerēties, ka tas jādara, jo sods fiziskai personai par nereģistrētu suni ir no 7 līdz 210 eiro.

Pakalpojumu klāsts ir visai plašs, bet populārākās ir nosauktie gadījumi. Ļoti daudzas lietas izrādās jaunas, bet es mācos kopā ar mūsu klientiem.”

03

Maltas pagasta iedzīvotājs Juris Krainovs KAC iesniedza dokumentus iedzīvotāju gada ienākuma nodokļa atmaksai. Viņš stāsta, ka par iespēju saņemt pārmaksātos nodokļus un izmantot KAC pakalpojumus izdzirdējis Latvijas Radio 4:”Izdzirdēju pa radio, ka var iegūt pārmaksātos nodokļus, atnācu uz pagastu. Esmu ļoti priecīgs, ka man nekur nav jābrauc, varu saņemt šos pakalpojumus uz vietas Maltā, esmu ietaupījis transporta izdevumus un laiku, ko būtu pavadījis ceļā uz Rēzekni. Noteikti stāstīšu par šo iespēju saviem kaimiņiem un radiem.”

04

Maltēnietis Aleksandrs Afanasjevs KAC pakalpojumus izmanto, lai iesniegtu VSAA dokumentus slimības pabalsta piešķiršanai:”Šogad sanāca daudz slimot, jau trīs reizes esmu iesniedzis dokumentus slimības pabalsta pieškiršanai, esmu apmierināts. Viss ļoti ātri, jau otrajā dienā atnāk apstiprinājums, ka iesniegums ir saņemts, nauda tiek izmaksāta nedēļas laikā. Ja iesniedz personīgi VSAA, jātērē 3 eiro ceļam, un nauda tiek ieskaitīta vēlāk. Diemžēl ārsti nav informēti par iespējām izmantot KAC pakalpojumus.”

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīva, lai iedzīvotāji pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai varētu saņemt informāciju vai konsultācijas, kā arī iesniegt iesniegumus valsts iestādēm.

Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centru adreses:

Dricānos: “Pagastmājā”, Dricānos, Dricānu pagastā;

Kaunatā: Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā;

Maltā: Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā;

Rogovkā: „Pagastmājā”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā.

Diāna Selecka

autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0