Rēzeknes novada jauniešu forumā runā par jaunatnei aktuālām lietām

Publicēts 03.10.2017

29. septembra pēcpusdienā Lendžu pagasta Kultūras namā uz septīto Rēzeknes novada Jaunatnes forumu pulcējās kupls skaits jauniešu, jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes jomā iesaistīto no Dricānu, Feimaņu, Vērēmu, Stoļerovas, Kaunatas, Maltas, Silmalas, Bērzgales, Nautrēnu, Lendžu, Ozolaines, Ilzeskalna un Sakstagala pagasta.

Jaunatnes Foruma dalībniekiem bija iespēja ne tikai iegūt informāciju par Rēzeknes novada jaunatnes jomas aktualitātēm 2017. gadā, paveiktajiem darbiem un nedarbiem jaunatnes jomā, turpmākajiem plāniem 2018. gadam, bet arī bija iespēja tikties un uzzināt, kas motivē darboties un nepadoties foruma “lādiņus”- jaunos uzņēmējus,  Edgaru Proveju (uzņēmuma “Barža” īpašnieks), Sanitu Zundu (uzņēmuma “Dūma” īpašniece), Valteru Murānu (kebabnīcas “Ausmeņa kebabs” īpašnieks), Rēzeknes novada domes deputātu Gunti Rasimu, slaveno vieglatlēti Guntu Latiševu – Čudari, Lūznavas muižas pārvaldnieci Ivetu Balčūni, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāju Guntaru Skudru.

Kopā ar Jaunatnes foruma “lādiņiem” jauniešiem bija iespējas arī kaldināt idejas un izteikt domas darbojoties grupās par darbu ar jaunatni Rēzeknes novadā piecās dažādās jomās.

Runājot par jauniešu brīvprātīgā darba, vasaras darba, nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespējām Rēzeknes novadā, jaunieši izteica priekšlikumus, ka nepieciešams vairāk informācijas par brīvprātīgā darba iespējām, stāstījums par to, kā brīvprātīgā darba pieredze noderēs nākotnē.

Izskanēja ierosinājums aicināt saimniecības pieņemt brīvprātīgos darbiniekus, paplašināt brīvprātīgā darba izvēles iespējas, rīkot ēnu dienas pagastu pārvaldēs, novērtēt brīvprātīgo darbu ar kāda skolas priekšmeta atzīmi vai izveidot mācību priekšmetu “Brīvprātīgais darbs”.

Darba grupā “motivējoša atbalsta sistēma” jauniešiem, jeb, kā motivēt jauniešus palikt dzīvot un darboties Rēzeknes novadā, galvenie priekšlikumi bija organizēt uzņēmējdarbības nometnes, tikšanās ar uzņēmējiem, veidot jaunas darba vietas.

Rēzeknes novadam – kā interesantam tūrisma galamērķim, pēc jauniešu domām, visvairāk vajadzīgs moderns tirdzniecības centrs, ekstrēmās izklaides vietas, panorāmas rats, milzīgs, unikāls vides objekts, atrakciju/izklaides parks, slēpošanas/snovborda trases ar tramplīniem, tāpat vajadzīgi sporta treneri.

Savukārt runājot par to, kas būtu jāuzlabo, lai Rēzeknes novads būtu jauniešiem vēl draudzīgāks un interesantāks nekā līdz šim, izskanēja priekšlikums, ka pagastu pārvaldēm jābūt atvērtākām sarunām, jātiekas ar jauniešiem, jāuzklausa viņu iniciatīvas, jāuzlabo dialogs starp pagastu jauniešu centriem un skolām, jārīko vairāk aktivitāšu ziemā.

Jauniešu līdzdalībai Rēzeknes novada domes lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajos procesos galvenie ieteikumi bija sniegt vairāk informācijas par brīvprātīgā darba iespējām, atbalstīt iniciatīvu projektus, sniegt vairāk informācijas par notiekošajiem un gaidāmajiem pasākumiem.

Liels paldies Jaunatnes Foruma pozitīvajiem un aktīvākajiem “lādiņiem”, kā arī Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim, Lendžu pagasta jaunatnes lietu speciālistei Santa Latiševai – Čudarei un Lendžu pagasta kultūras nama vadītājai Ligitai Meļko par atbalstu Jaunatnes Foruma rīkošanā!

Jānis Šaudiņš, Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists

DSC_5087DSC_5121DSC_5208

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0