Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centros gada laikā sniegti 899 pakalpojumi

Publicēts 11.05.2018

Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kopš pērnā gada 2. maija Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā darbojas Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centri (KAC). Gada laikā sniegti 899 pakalpojumi, lielākais pakalpojumu skaits sniegts Maltā- 529 pakalpojumi, Kaunatā apkalpoti 176, Nautrēnos- 106, bet Dricānos- 78 apmeklētāji.
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīva, lai iedzīvotāji pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai varētu saņemt informāciju vai konsultācijas, kā arī iesniegt iesniegumus valsts iestādēm.
2017. gada sākumā VARAM Rēzeknes novada pašvaldībai piešķīra mērķdotāciju KAC izveidei un uzturēšanai, jaunas datortehnikas un multifunkcionālās iekārtas iegādei, kā arī centru darbinieku atalgojuma nodrošināšanai.
Iedzīvotāji saņem ne vien pašvaldības, bet arī deviņu valsts iestāžu pakalpojumus vienkopus. Centros klienti var reģistrēt savus mājdzīvniekus, kas ir Lauksaimniecības datu centra sniegtais pakalpojums, iesniegt iesniegumu bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanai, saņemt atbalstu dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanai, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumus, iesniegt Gada ienākumu deklarāciju un saņemt atbalstu elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietošanā, kā arī aizpildīt iesniegumus dažādu valsts sociālo pabalstu saņemšanai.
Valsts iestādes, kā pakalpojumus var saņemt KAC, ir Lauksaimniecības datu centrs, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests.

Klientu apkalpošanas centri:
Dricānos: “Pagastmājā”, Dricānos, Dricānu pagastā,
Kaunatā: Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā,
Maltā: Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā,
Rogovkā: „Pagastmājā”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā.

Visi KAC strādā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 ar pusstundu ilgu pusdienu pārtraukumu, savukārt Maltas KAC darba laiks ir no 8.00 līdz 17.00 ar stundu garu pusdienu pārtraukumu.

Diāna Selecka

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0