Rēzeknes novada pašvaldībā notiek diskusija par Latvijas mazpulku darbību

Publicēts 01.02.2018

Otrdien, 30. janvārī Rēzeknes novada domē tikās Latvijas Mazpulku padomes un Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji, mazpulcēni, lai diskutētu par darbību projektā “Sava novada saimnieki”.

Uz sarunu ar Rēzeknes novada mazpulcēniem bija ieradušies Rēzeknes novada lauku attīstības konsultante Anastasija Saleniece, Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Turka, novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, novada pašvaldības interešu izglītības darba speciāliste Anita Rudziša, Mežvidu mazpulka vadītāja Janīna Širina, kā arī Rēzeknes novada mazpulki ar vadītājiem – Nautrēnu mazpulks ar vadītāju Anitu Šķesteri, Maltas mazpulks ar vadītāju Imantu Tuču. Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padome.

Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar projektu “Sava novada saimnieki”. Eksperti informēja par lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībā, kā arī darbu ar jauniešiem Rēzeknes novadā. Diskusijas dalībnieki noskatījās jauniešu iepriekš sagatavotās prezentācijas par padarītajiem labajiem darbiem, sasniegumiem, kā arī par viņu veiktajām vizītēm pie novada uzņēmējiem. Mazpulcēni apsprieda reālas aktivitātes, kā varētu veicināt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā, kopīgi ar Latvijas Mazpulku padomes pārstāvjiem sagatavoja prezentācijas par savām vēlmēm, lai Rēzeknes novads taptu par viņu sapņu novadu.

Pasākuma gaitā norisinājās aktīvas diskusijas par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Rēzeknes novadam un jaunajiem uzņēmējiem, kā arī par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus. Tika ierosināts sadarboties ar Mazpulki TV un Latgales Reģionālo televīziju, lai popularizētu mazpulku darbu, rīkot regulāras tikšanās, lai dalītos pieredzē un idejās, veidot mazpulcēnu labo darbu akcijas, atbalstīt mazpulcēnu iniciatīvas u.c.

Apkopojot diskusijas rezultātus, dalībnieki atzina, ka šī diena visiem bijusi ļoti vērtīga. Šīs dienas iedvesmojošākā atziņa no dalībniekiem: “Mazpulkam jābūt vienotam ar novadu, lai tie stiprinātu viens otru”.

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018. gada februārī.

Preses relīze tapusi sadarbībā ar:logo

 

Informāciju sagatavoja Elīna Jogure,
Mazpulku projektu un mediju koordinatore

20180130_10054920180130_134244 IMG_8114 IMG_8142

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0