Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji piedalījās starptautiskā konferencē Strasbūrā

Publicēts: 08.10.2018

Atjaunots: 10.09.2020

Projekti

No 26. līdz 28.septembrim Strasbūrā, Francijā, projekta CRISCO (Eiropa pilsoņiem) ietvaros notika starptautiskā konference “Traucējumi personas integrācijai sabiedrībā pieņemto maldu un ierobežojumu dēļ”. Projektā piedalās desmit Eiropas valstu pašvaldības, tai skaitā Rēzeknes novada pārstāvji, lai ar projekta starpniecību palīdzētu iesaistīt sabiedrības aktivitātēs atstumtās grupas- invalīdus, citu konfesiju un tautību pārstāvjus, veidojot monolītu sabiedrību. Rēzeknes novadu pārstāvēja ārējo sakaru speciāliste Inta Rimšāne, sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka, Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists Igors Isupovs, ŪTAC “Bāka” vadītāja Agnese Ceirule un Strūžānu kultūras nama vadītāja Leokādija Razgale.
L.Razgale atzina, ka šāda veida projekta piedalās pirmo reizi:” Ļoti patika tas, ka mūs mācīja domāt, analizēt, darboties praktiski, nebaidīties izteikt savu viedokli. Tā bija lieliska iespēja iepazīt citas projekta dalībvalstis, rast jaunus domubiedrus. Mums bija ļoti laba, zinoša un disciplinēta darba grupa, kas godam tika galā ar uzdevumiem un aktivitātēm, kurās bija jāpiedalās, jāizteic savs viedoklis, jārod iespējamais risinājums tai vai citai problēmai. Mēs pratām pierādīt, ka arī Latvija ir gatava darīt daudz, lai projektā skartā tēma (šai gadījumā – aizspriedumi sabiedrībā) tiktu risināti pozitīvi un ar radošu pieeju.
Gūto pieredzi noteikti izmantošu savā darbā, jo aizspriedumi sabiedrībā nav tikai globāla mēroga problēma. Mums taču ir daudz aizspriedumu, kas skar vietējo sabiedrību, pat pagasta ietvaros (nu kaut vai aizspriedums, ka veikalā ieraugot čigānu tautības pārstāvi, noteikti ciešāk rokās jāsaspiež naudas maks, un nekādā gadījumā nedrīkst skatīties čigānam acīs). Ir iekšējie aizspriedumi, kad cilvēks domā, ka viņa viedoklis vai uzdrīkstēšanās tāpat neko nemainīs kādas problēmas risinājumā.
Projekts dod iespēju katram no mums piedalīties procesos, kas maina domāšanu, attieksmi un līdz ar to arī dzīves kvalitāti. Katrs mēs varam izdarīt kaut ko, kad ieguvējs ir ne tikai konkrētais darītājs, bet sabiedrība kopumā.”
Ar gūto pieredzi apmierināts arī I.Isupovs: ”Tā bija lieliska iespēja smelties jaunas idejas darbā ar jauniešiem, likt pamatus nākotnes sadarbībai ar Eiropas valstu organizācijām. Man ļoti iepatikās projekta laikā piedāvātās iespējas strādāt jauktās grupās (no katras projektā iesaistītās valsts grupās iesaistīja vienu dalībnieku), tas deva iespēju iepazīt vairāk citu valstu pieredzi sociālajā darbā. Dalība šāda veida projektos paplašina redzējumu dažādu sociālu problēmu risināšanā.”
Nākamā projekta konference, kurā piedalīsies Rēzeknes novada pārstāvji, notiks 2019. gada janvāri Dānijā, un tās tēma būs “Valodas barjera- barjera integrācijā”.
Diāna Selecka
D.Seleckas, I.Isupova, L.Razgales foto
20180926_153801(0) 20180926_163453 IMG_9321  IMG-20180927-WA0001 IMG-20180927-WA0003
 
 
 

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!