Rēzeknes novada skolēni- konkursa “Lidice-2019” laureāti

Publicēts 26.02.2019

2019. gadā aprit 150 gadi, kopš izveidota D.Mendeļejeva Ķīmisko elementu periodiskā tabula. 47. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2019” organizatori sadarbībā ar UNESCO izvēlējušies tēmu “Ķīmija”, kas saistīta ar mūsu ikdienu – no apavu zolēm un ceļu segumiem zem mūsu kājām līdz krāšņai uguņošanai virs mūsu galvām.

Konkursa apakštēmas:

• Uguns nozīme cilvēces attīstībā

• Alķīmija un alķīmiķi

• Atomi, molekulas, ķīmiskie savienojumi

• Nozīmīgi atklājumi (metalurģija, degviela u.c.)

• Ķīmija ikdienas dzīvē (iepakojums, kosmētika, medikamenti u.c.)

• Krāsas ap mums

Konkurss notiek divās kārtās: Latvijā un Čehijā.

Konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 211 darbi.

21. februārī desmit Rēzeknes novada skolēni devās uz Rīgu, kur Latvijas Universitates  Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā bija noslēguma pasākums-apbalvošana, tika pasniegti laureātu diplomi un balvas. Tāpat varēja apskatīt konkursa 1. kārtas laureātu darbus, kuru vidū bija arī Rēzeknes novada skolēnu darbi.

Visi konkursa 1. kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā. Rēzeknes novadu pārstāvēja šādi skolēni: Nautrēnu vidusskolas skolniece Anna Marianna Kuzmane (skolotāja Maija Gailuma), Gaigalavas pamatskolas skolēns Martins Drulis (skolotāja Jolanta Dundeniece), Maltas vidusskolas skolēni Dmitrijs Titovs, Deniss Samohins, Aigars Kuprijanovs, Iļja Gruznovs, Viktorija Valtere, Daniela Borisova (skolotāja Antoņina Vasiļjeva), Anastasija Maleca (skolotāja Rita Siņavska), Marks Tučs (skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče).

Skolēni pētīja un savos darbos attēloja zobārsta apmeklējumu, bagātīgo veikala leti, ķīmiskos līdzekļus, kas sastopami mājās, aizraujošo ķīmijas stundu, eksperimentus ķīmijas laboratorijā un, protams, jautro ķīmijas skolotāju. Radošo darbu izpildīšanas tehnikas pārsteidza ar kvalitāti un oriģinalitāti.

Skolēni bija patīkami pārsteigti par pasākumu un iespēju noskatīties filmas “Mākslas ķīmija” uzņemšanu, kuras laikā tika rādīti dažādi eksperimenti. Vislielāko prieku skolēniem sagādāja brīvā ekskursija pa Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centru. Kā tik tur nebija! Skolēnu uzmanību piesaistīja krāsainais stikla noformējums, ērta sēdēšana krēslos, kas iekārti virvēs, lielais zaļais krēsls, stikla sols, krāsaini spilveni sēdēšanai uz kāpnēm, skaņas izolācijas telpas, kur var mācīties, norobežojoties no dažādiem trokšņiem, iežu un fosiliju kolekcijas, kā arī otrā stāva pagalms ar stikla griestiem, telefonu uzlādes galdiņš un caurspīdīgais lifts. Piedaloties šādos konkursos, skolēniem ir iespēja apmeklēt Rīgu un iepazīt ko jaunu, paplašināt savu redzesloku, kā arī rast idejas turpmākajam darbam. Liels paldies par brauciena organizēšanu vēlamies pateikt Rēzeknes novada pašvaldībai. Tāpat arī gribam pateikties Maltas pagasta šoferiem.

Maltas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče

lid1 lid2 lid3 lid4 lid5

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0