Rēzeknes novada Valsts svētku pasākums notika Bērzgalē

Publicēts 20.11.2019

Rēzeknes novada Valsts svētkiem veltītais svinīgais pasākums notika 15. novembrī Bērzgalē.

Bērzgales Kultūras nama skatuve tērpusies Latvijas karoga krāsās. Tam pāri – raksts, musturis, ornaments – Rēzeknes novada logo. Raksts, aizgūts no 19.gs. Bērzgales sievietes villaines, māmuļas villaines, kas transformējies par sarežģītu elektronisku ierīču montāžas pamatni – mātes plati. “Tā ir simboliska saikne starp senatni un mūsdienām. Un tā simboliski apzīmē, ka laiks ir nepārtraukts, ka tie sapņi, ko mūsu senči sapņojuši senatnē, ir īstenojušies un šodien ir realitāte – sapnis par valsti, sapnis par neatkarību, par pašnoteikšanos šobrīd ir realitāte,” tā savu svētku uzrunu sāk Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Viņš atgādina, ka patriotisms nav mistisks politisks jēdziens, tas ir sava veida dvēseles stāvoklis – kad tu mīli savu Tēvzemi un tava rīcība ir veltīta labklājība, un tas ir bez nosacījumiem – tas vienkārši notiek.

Zālē pulcējušies sava darba darītāji, kas godprātīgi un ar labāko sirdsapziņu veic savus pienākumus ikdienā, kas veic vairāk par saviem pienākumiem, jo dara no sirds! “Vislabākās zāles ir – būt politiski un sabiedriski aktīviem,” svinīgajā uzrunā visus sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, novēlot valstij un tās ļaudīm labklājību, saticību un veselību.

Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – šogad tika pasniegts 40 Rēzeknes novada iedzīvotājiem sešās nominācijās. Šo apbalvojumu kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas “Gadskārtu monētu” saņēma skolotāji, ārsti, pašvaldību darbinieki, kultūras darbinieki, uzņēmēji.

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”:

 • Kaspars Bačkurs, Kaunatas vidusskolas 8. klases skolēns;
 • Anita Šķestere, Nautrēnu mazpulka vadītāja;
 • Marija  Jurkova, Ozolaines pagasta  tautas nama senioru kluba UGUNTIŅA dalībniece;
 • Valērijs un Marija Jefremovi, muzikanti;
 • Kristīne Zuja, Pušas jauniešu biedrības NOVUS valdes priekšsēdētāja;
 • Silvija  Pīgožne, Maltas pagasta vēstures muzeja vadītāja.

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”:

 • Silvija  Freiberga, Sakstagala Jāņa  Klīdzēja  pamatskolas  direktore;
 • Reņa Gailuma, Ilzeskalna pirmskolas izglītības iestādes  vadītāja;
 • Ivars Kļaviņš, jaunsargu instruktors;
 • Arnita  Poiša, Rēzeknes novada pašvaldības bērnu – jaunatnes sporta skolas speciāliste;
 • Natālija Melne, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe.

Nominācijā “Ekonomika un tautsaimniecība”:

 • Jānis Kravalis, pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis;
 • Edgars Nizins, uzņēmējs, E. Nizina zemnieku saimniecības īpašnieks;
 • Renārs Vabals, pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklis.

Nominācijā “Kultūra”:

 • Vineta Āboliņa, Vērēmu pagasta  tautas  nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Kūzuls” vadītāja;
 • Dzintra Gribuste, Stoļerovas pagasta saietu nama vadītāja;
 • Genovefa Jonāne, Dricānu pagasta kultūras nama vadītāja;
 • Anita Mičule, Nagļu pagasta  tautas nama vokālo ansambļu vadītāja;
 • Ināra Smirnova, folkloras kopas  “Mākoņkalns” vadītāja;
 • Guntis Tjarvja, Feimaņu kultūras nama  jauniešu deju kolektīva ”Vīmyns” vadītājs;
 • Andris Ušpelis, Rēzeknes novada Tautas lietišķās mākslas studijas  “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” vadītājs;
 • Marija Vabale, Gaigalavas pagasta bibliotēkas vadītāja.

Nominācijā “Veselības aprūpe un sociālais darbs”:

 • Elita Kudravska, Oļega Filimonova ģimenes ārsta prakses ārsta palīdze;
 • Regīna Mitreviča, SIA “Ružinas doktorāts” ārsta palīdze;
 • Ilga Lizdika, Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vadītāja.

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”

 • Inese Adijāne, Nautrēnu pagastu apvienības vecākā grāmatvede;
 • Voldemārs Deksnis, Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Ilga Elksne, Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes pavāre;
 • Anatolijs Krasnonosovs, Čornajas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis;
 • Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides speciāliste;
 • Eduards Medvedevs, Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas projektu vadītājs;
 • Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
 • Māra Razguļaja, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede;
 • Līvija Plavinska, Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja;
 • Iveta Rutkovska, Kaunatas pagastu apvienības vecākā grāmatvede;
 • Sandra Sadovska, Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” apkopēja;
 • Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists;
 • Ināra Teilāne, Kantinieku pagasta pārvaldes tehniskā lietvede;
 • Dzidra Troška, Ozolmuižas pagasta pārvaldes lietvede;
 • Vitolds Vabaļs, Audriņu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis.

Pasākumu ar klātbūtni pagodināja Zemessardzes 32. kājnieku bataljona komandieris majors Edgars Belinskis, kurš pateicās par sadarbību vingrinājuma “Zobens 2019” norisē un pasniedza Zemessardzes Latgales 3. brigādes komandiera pulkvežleitnanta Gunāra Vizuļa pateicības Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam un Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājam Arvīdam Dunskim. Pagastu apvienību vadītājiem – Līvijai Plavinskai, Edgaram Blinovam, Andrejam Tāraudam un Jānim Aleksānam tika pasniegtas Latvijas armijas simtgadei veltītās monētas LA100.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule sveica klātesošos svētkos un pasniedza Pateicības rakstus Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Annai Jaudzemai un ārējo sakaru organizatorei Intai Rimšānei.

Svētku noskaņu radīja Rēzeknes novada jauktais koris “Ezerzeme” (diriģenti Anda Lipska, Ēriks Čudars), Vērēmu pagasta vidējās paaudzes deju ansamblis “Kūzuls”  un Rēzeknes novada jauniešu vokālā studija “Skonai”, kā arī solisti Ilze Grēvele-Skaraine un Ainārs Kiserovskis, bet par īpašu svētku pārsteigumu kļuva ģitāras virtuoza Kaspara Zemīša un stīgu kvarteta uzstāšanās.

Foto: Irina Antonova

Fotogalerija

_MG_6600a _MG_6604a Fotogalerija _MG_6615a _MG_6646a _MG_6672a _MG_6726a _MG_6835a _MG_6894a _MG_6901a Galerija _MG_6940 _MG_6745a _MG_6747a _MG_6842a _MG_6845a _MG_6846a _MG_6848a _MG_6861a _MG_6879a _MG_6956a _MG_6959a _MG_6965a Galerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0