Rēzeknes novada Vītolu pamatskolai – 85!

Publicēts 10.07.2015

Šoruden Rēzeknes novada Vītolu pamatskola (tagad — bērnu un ģimenes centrs „Vītoli”) sagaidīs 85. gadskārtu. Skola vēra durvis 1930. gada 1. oktobrī. Pa šo laiku to beiguši vairāk kā 1200 skolēni un par skolotājiem strādājuši 150 pedagogi.

28. jūnijā nu jau slēgtā skola aicināja ciemos savus bijušos skolēnus un skolotājus, lai sasildītos pie atmiņu ugunskura, vēlreiz izstaigātu klases un gaiteņus, kur iets pirms 70, 60,….10, 7 gadiem. Lielā sāpe par skolas aizvēršanu ir daļēji izsāpēta un palicis vienīgais prieks, ka skolas ēka stāv cēla un neskarta, lai gan tagad pilda citas funkcijas. Paldies Sakstagala pagasta padomei par to, ka atrod līdzekļus skolas ēkas uzturēšanai – tagad tā ir pieejama kā plašs sabiedriskais centrs- te ir gan aktivitātes vietējiem bērniem, gan plašs ekspozīciju piedāvājums visiem interesentiem. Ir veikta vesela virkne remontu gan klasēs, gan koridorā, labiekārtota teritorija.

Liels paldies bijušajiem skolēniem un skolotājiem, kas ieradās uz tikšanās vakaru. Kopā bija sanākuši vairāk kā 100 dalībnieki. Bija viena absolvente, kura skolu beigusi pirms 60 gadiem – 1955. gadā; atmiņās par to, kā skolēnus sasauca koridorā un viņiem bija jāsēro par biedra Staļina nāvi, dalījās 1958. gada absolvente Bernadeta Matuseviča. Toties no 1965. gada izlaiduma bija ieradušies četri, visi spirgti un dzīvespriecīgi. Skaistus vārdus teica šī izlaiduma absolvente Valentīna Beitāne (Vonda), uzsverot dzīves galvenās vērtības – prast dalīties ar citiem un būt laimīgiem. Liels prieks, ka pasākumu apmeklēja Tretjuku un Augustānu ģimenes, kurām Vītolu skola bija mācību iestāde trīs un pat četrās paaudzēs. Bijušie absolventi ar ziediem sveica savus skolotājus Aiju un Valdi Sniķerus, Vandu un Ziedoni Puzuļus, Līviju Bondari, Aleksandrinu Cibli (dz.Čepule), Andru Ancāni, Diānu Vasiļjevu. Sirsnīgi laba vēlējumi tika bijušajām ilggadējām direktorēm — Mārai Bondarei un Helēnai Vasiļjevai. Saņēmām suminājumu arī no 60-to gadu direktora Antona Kudara. „ Paldies Jums, skola un skolotāji par zināšanām ko devāt, par sapratni un iejūtību, par izturību un pacietību, ar kādu audzinājāt,” – tādi vārdi ierakstīti pateicību grāmatā. Lai sveču liesmiņa dod gaismu un siltumu visiem, kas šeit mācījās un strādāja.

Pasākumu bagātināja ar savu uzstāšanos bijušais skolas skolēns Jānis Bārtulis, kas tagad ir grupas „Mūzikas Kolekcija” no Rīgas dibinātājs un vadītājs. Skanēja aizkustinošas dziesmas gan latviešu, gan latgaliešu valodā. Sirdīs jo sevišķi iekrita dziesma „ Ak, Latgola!”. Paldies Jānim par to, ka nav aizmirsis savu bijušo skolu un sirmos skolotājus. Par vakara saviesīgo daļu rūpējās Dace Deksne un Alla Kozlovska, finansiāli atbalstīja Sakstagala pagasta pārvalde – paldies viņiem par to!

Tikšanās dalībnieki ilgi nevarēja šķirties no bijušajiem skolasbiedriem un sarunas raisījās nemitīgi. Daudzi izteica vēlēšanos, kaut šādas tikšanās notiktu biežāk, jo visus vieno šis vecais skolas nams un atmiņas par sen pagājušām dienām. Skolā likts pamats templim ar trim pīlāriem – Ticībai, Cerībai, Mīlestībai. Mēs, cilvēki , lielie, mazie, bagātie, slavenie un ne tik bagātie un slavenie, vienalga, kādi mēs esam – kopsim, lolosim savas dzīves atmiņu dārzu, izgaismosim un piepildīsim to ar Gaismu, Harmoniju, Prieku, Piedošanu un Mīlestību.

 

 

Diāna Vasiļjeva,
bērnu un ģimenes centra “Vītoli” vadītāja
 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0