Rikavā realizēts projekts „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rikavas daudzstāvu māju pagalmā”

Publicēts 23.07.2018

Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts „ Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rikavas daudzstāvu māju pagalmā” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000050).

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 6993,80, no kurām publiskais finansējums 90% apmērā ir EUR 6294,42 un Rikavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% apmērā ir EUR 669,89.

Projekta īstenošanā ir iegādāti un uzstādīti –rotaļu komplekss, karuselis, šūpoles uz atsperes, šūpoles- balansieris, šūpoles, smilšu kasti un soli.

Projekta vadītāja Lilita Tāraude

“”Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv “”

logo oz

IMG_20180720_131202 IMG_20180720_131114 IMG_20180720_131000 IMG_20180720_130937 IMG_20180720_130826 IMG_20180720_130806 IMG_20180720_130648

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0