Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Ozolaines pagastā

Publicēts 13.05.2014

Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka 2014. gadā plāno uzsākt pagasta pārvaldes teritorijā esošajos kapos veikt bīstamo koku un koku zaru nozāģēšanu.

Lūdzam apskatīt sagatavoto tabulu ar ieplānotiem darbiem un iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Ozolaines pagasta pārvaldē pie lietvedes (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 tālr. Nr. 646 40 171) vai uz e-pastu info@ozolaine.lv no 2014. gada 13. maija līdz 2014. gada 28. maijam

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļu.

Nr.

Kapsētas nosaukums

Veicamo darbu veids

Diametrā

Koku skaits, gab.

1

2

3

4

5

1.

Tēviņu, kadastra apzīmējums

7876 001 1231

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

45

virs 60 cm

5

2.

Ritiņu, kadastra apzīmējums

7876 001 1232

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

17

3.

Andronovas, Kampišku, kadastra apzīmējums

7876 002 0205

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

35

51-60 cm

5

4.

Losu, kadastra apzīmējums

7876 002 9207

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

20

51-60 cm

7

5.

Krievu Slobodas, kadastra apzīmējums

7876 002 0208

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

15

51-60 cm

5

6.

Kivku, kadastra apzīmējums

7876 003 0234

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

32

7.

Skuju, kadastra apzīmējums

7876 003 0235

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

15

51-60 cm

5

8.

Škvarku, kadastra apzīmējums

7876 003 0236

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

25

9.

Runču, kadastra apzīmējums

7876 003 0238

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

17

51-60 cm

3

1

2

3

4

5

10.

Dzeņu, kadastra apzīmējums

7876 005 0089

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

4

11.

Laizānu, kadastra apzīmējums

7876 005 0102

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

7

51-60 cm

3

12.

Bekšu, kadastra apzīmējums

7876 006 0234

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

25

51-60 cm

5

13.

Deimaņu, kadastra apzīmējums

7876 006 0235

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

15

14.

Jeroščenku, kadastra apzīmējums

7876 006 0237

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

6

15.

Križevnieku, kadastra apzīmējums

7876 006 0236

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

15

16.

Balbīšu, kadastra apzīmējums

7876 003 0237

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

8

51-60 cm

2

17.

Groverišku, kadastra apzīmējums

7876 002 0074

Avārijas situācijā atrodošos koku nozāģēšana, koku sagarināšana sīko zaru un gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

15

Informāciju sagatavoja:
Ozolaines pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis                 Juris Runčs
Ozolaines pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste               Antoņina Čistjakova

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0