Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi Maltā

Publicēts 02.11.2015

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015. gada 4. novembrī plkst. 12.00 Maltas kultūras nama zālē, 1. Maija ielā 80, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk – SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu katlumājai Lauku ielā 4A, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2015. gada 3. novembrim (kontaktpersona Jānis Kravalis, t.67873192; janis.kravalis@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Par SPRK /Sabiedrības līdzdalība/ Uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā. Gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

 

Ilga Šarigina
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
Latgales reģiona nodaļas vec.eksperte 
t.67873193

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0