Sadziedāšanās pasākums Sveču dienā „Neturi sveci zem pūra”

Publicēts 12.02.2018

Sveču dienas vakarā Ozolaines Tautas nama lielās zāles visos stūros gaiši dega sveces, valdīja liela rosība, jo folkloras kopa „Zeiļa” uzņēma ciemos savus tuvākos draugus- novada folkloras kopas, lai kopā pavakarētu, izbaudītu atkalredzēšanās prieku, lai minētu mīklas, stāstītu jautrus atgadījumus no dzīves un vienkārši jautri pavadītu šo vakaru, jo, kā ticējums vēsta, Sveču dienā daudz jāsmejas, lai visu gadu būtu jautrs noskaņojums un labi veiktos visi darbi.

Pasākuma dalībnieki varēja liet savas „sveču laimītes”, uzzināt izlieto laimīšu tulkojumus. Visi, kuri vēlējās, varēja kļūt par māksliniekiem, jo sveču liešanas darbnīcā meistares Nanditas Kirejevas vadībā ikviens varēja izliet savu sveci.

Februāris ticis pie Sveču mēneša nosaukuma, pateicoties Sveču dienai, ko svin 2. februārī. Senatnē ap šo laiku tika kauti jēri un no to taukiem darinātas sveces. Pašreiz aitiņas ir retās saimniecībās un sveces pērkam veikalā.

Sveču diena ir viena no Zemes mātes jeb Māras dienām, ko dēvē arī par Ziemas Māru. Visbiežāk mūsu tāltālie senči šo dienu saukuši par Sveču dienu vai Svecaini, bet Latgales pusē – par Gromņīcu, par godu Pērkona sievai, jo Svecaine ir sieviešu svētki! Svecainē ziema satiekas ar pavasari un daba sāk mosties jaunam auglības ciklam. Svecaine veicina sievietes skaistumu, tāpēc sievietēm šajā dienā jāpucējas un jāgavilē.

Daudzās nodarbībās, ko mūsu senči veica Sveču dienā, vērojama arī kristiānisma ietekme. Kristīgās baznīcas liturģijā Sveču diena tiek saukta par Kunga priekšā stādīšanas jeb prezentācijas dienu, jo tajā atceramies, ka Vissvētākā Jaunava Marija un Jāzeps nesa bērnu Jēzu uz templi, lai viņu veltītu debesu Tēvam. Šajā dienā baznīcās tiek svētītas sveces. Svece simbolizē garīgo gaismu, kas apgaismo ticīgo sirdis, un to, ka Kristus ir ar mums. Arī daudzi no mums Sveču dienas rītā bija baznīcā, lai svētītu sveces gan sev, gan radiem un arī kaimiņiem, kuri netika uz baznīcu.

Mūsu senči bija ļoti labi dabas pazinēji un vērotāji. Lūk, daži no laika vērojumiem:

- ja Sveču dienā snieg vai putina, gaidāma silta un lietaina vasara, ja skaidrs laiks- sausa;

- ja Sveču dienā pil ūdens no jumta , ka vista var padzerties, būs labs gads;

- ja Sveču dienā uznāk tik daudz sniega, ka melnam vērsim paliek no sniega raiba mugura, būs auglīgs gads.

Sirsnīgs paldies folkloras kopas „Zeiļa” dalībniecēm par sagatavoto vakarēšanas priekšnesumu, par palīdzību šī pasākuma tapšanā. Liels paldies mūsu ciemiņiem- folkloras kopai „Rūta” (vad. Irēna Rampāne), folkloras kopai „Ūzuļeņi” (vad. Marija Andina), Bērzgales folkloras kopai (vad. Anna Adijāne), Verēmu folkloras kopai „Vorpa” (vad. Sarmīte Strupoviča), Dricānu folkloras kopai „Bolta vīšņa” (vadītājs Ēriks Čudars), paldies Ozolaines Tautas nama senioru kluba „Uguntiņa” dalībniecēm un vadītājai Annai Tarakanovai par piedalīšanos un atbalstu.

Šis pasākums tapa projekta „Folklorys skūla” ietvaros, tāpēc mīļš paldies šī projekta koordinatorei Leilai Rasimai, kā arī svētku apskaņotājam- skaņu operatoram Andrim Studānam. Tāpat liels paldies goda pavārei Anfisai Runčai, kas šiem svētkiem par godu sagatavoja seno latgaliešu ēdienu- grūbu grūdeni, kas ir arī tradicionālais Sveču dienas ēdiens. Lielu paldies jāsaka Tautas nama vadītājai Santai Ostašai par līdzdalību pasākuma sagatavošanā.

Sveču diena ir aizritējusi. Nu ieklausīsimies, kad lielā zīle sāks priecīgi svilpot savu skanīgo dziesmu, jo pavasaris jau nav vairs aiz kalniem.

Ināra Blinova,
Ozolaines pagasta Tautas nama folkloras kopas „Zeiļa” vadītāja

Berzgales FK Dricanu FK Bolta visnja FK Ruuta gdfgbd Grubu grudenis Ozolmuizas FK Uuzulenji Tiek iedegtas sveces Veremu FK Vorpa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0