Saistošo noteikumu projekts „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

Publicēts 26.05.2014

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 02.06.2014. plkst. 16.30 sūtīt Izglītības pārvaldes vadītājas vietniekam Vilim Deksnim uz e-pastu vilis.deksnis@saskarsme.lv.

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0