Sākusies pīļu medību sezona dabas liegumā ”Lubāna mitrājs”

Publicēts 18.08.2016

Pīļu medību sezonas atklāšanu ar nepacietību gaida daudzi mednieki. Pastiprinātu uzmanību šajā dienā notiekošajam pievērš arī kontrolējošas institūcijas. 13. augustā dabas liegumā ”Lubāna mitrājs” notika kopīgi Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts policijas reidi medību noteikumu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas un aizsardzības noteikumu kontrolei.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākais dabas aizsardzības speciālists Dainis Tučs atzīmē, ka viens no pārbaudes uzdevumiem ir sekot, lai ūdensputnu medībās netiktu lietota svinu saturoša munīcija. Viņš norādīja, ka tieši pīļu medībās izšauj visvairāk skrošu. Vienā patronā ir aptuveni 30 g svina, un mednieks pa vienu putnu izšauj vairākas patronas. Putnam trāpa tikai dažas skrotis. Pārējās nokrīt zemē vai sabirst ūdenī. Ūdensputni skrotis uzlasa, jo notur tās vai nu par barību, vai akmentiņiem. Rezultātā saindējas putni un ar kaitīgo vielu tiek piesārņota zeme un ūdens. Aizliegumu lietot svinu saturošus šāviņus nosaka īpaši aizsargājamo teritoriju izmantošanas un aizsardzības noteikumi. Tas attiecināms ne tikai uz Lubāna mitrāju. Tā ir arī starptautiska prasība.

Kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis pastāstīja, ka šogad sezonas atklāšana dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teritorijā kopumā bijusi samērā mierīga, lai gan pilnībā bez pārkāpumiem nav izticis. Vairāki mednieki lietojuši svinu saturošu munīciju. Trīs gadījumos ir ierosināta administratīvā lietvedība.

Medniekiem jāņem vērā, ka saskaņā ar Medību noteikumiem, ūdensputnu medības sezonas sākumā – no 13. augusta līdz 14. septembrim būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim katru dienu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti arī citi medību termiņi. Informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām var iegūt Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnes www.daba.gov.lv sadaļā http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Papildus informācija:
Regīna Indriķe,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas

Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja

Mob. tel.: 29139677

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0