Seminārs par starptautisko sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Latvijā un Eiropā

Publicēts 04.10.2019

16. oktobrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 Rēzeknes novada domes telpās (Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) notiks seminārs bāriņtiesu, sociālo dienestu darbiniekiem un juristiem par starptautisko sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Latvijā un Eiropā.
Lekcijā tiks sniegta jauna informācija, kas īpaši aktuāla bāriņtiesām sadarbībā ar Apvienoto Karalisti pēc BREXIT un arī jauns instruments sadarbībai attiecībā uz pieaugušām personām ar ierobežotu rīcībspēju:
Izmaiņas un turpmākā sadarbība ar Apvienotās Karalistes iestādēm pēc BREXIT;
Bāriņtiesas pieprasījumi un Informācijas noskaidrošana, ja aizbildnis ar bērnu pārcēlies uz dzīvi ārvalstī.
Sadarbība ar ārvalstu iestādēm (Norvēģija, Apvienotā Karaliste), pamatojoties uz Hāgas 1996.gada 19.oktobra konvenciju  par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem.
Sadarbība ar ārvalstu iestādēm pamatojoties uz Hāgas 2000. gada 13. janvāra Konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību
Lektore Līva Upena – Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste. Grādi: Mg. sc.soc. (sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā), Bc.jur.(bakalaura grāds tiesību zinātnē). Ilggadēja darba pieredze (10 gadi) starptautiskajā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā. Pirms tam ir strādājusi bērnu tiesību aizsardzībā kā sociālais darbinieks Sociālās aprūpes centrā “Rīga”.

Semināra programma:

1. Bērnu civiltiesiskās nolaupīšanas un saskarsmes tiesību nodrošināšanas aktuālie jautājumi;

2. Bāriņtiesai vai bērnu tiesību aizsardzības iestādei nepieciešamās informācijas noskaidrošana no ārvalstīm, atšķirības regulējumos, starptautiskais regulējums;

3. Deklarācija par Latvijas valstspiederīgo aizsardzību ārvalstīs, bāriņtiesas darbības un piedalīšanās ārvalstu tiesas sēdēs;

4. Jaunākā informācija par sadarbību ar Apvienotās Karalistes iestādēm pēc BREXIT.

Par piedalīšanos seminārā tiks izsniegts apliecinājums.

Seminārs BEZMAKSAS.

Pieteikties semināram iespējams http://ejuz.lv/26hi

Semināru organizē Europe direct  informācijas centrs Austrumlatgalē

EDIC_Austrumlatgale_LOGO_iistais_un_vienigais_un_pareizais

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0