„Sirds jau ir ceļā…” – 12. klases izlaidums Kaunatas vidusskolā

Publicēts 13.06.2018

„..šobrīd Tu stāvi vaļā pavērtajās durvīs un apjaut, ka viss, kas no atvērtajām durvīm redzams, tagad pieder Tev – līdz apvārsnim viss.” (Maija Laukmane)

Kā šmaugi bērzi 9. jūnija vakarā Kaunatas vidusskolas aktu zālē iesoļoja 12. klases absolventi. Daudziem no viņiem tā bija pirmā šķiršanās no skolas 12 gadu garumā. Absolventi bija sagatavojuši gan kopīgo dziesmu, gan arī uzstājās deju kolektīva sastāvā, atceroties spilgtākos mirkļus. Vecāki un skolotāji varēja ar lepnumu vērot nu jau pieaugušus jaunus cilvēkus, kuri tūlīt, tūlīt spers soli lielajā dzīvē. Klases audzinātājs Edgars Teivāns iesāka pasākumu ar pateicību, ka varējis būt līdzās šos gadus kopā ar viņiem, dodot padomus un atbalstu. Svētku noskaņu lieliski papildināja brāļu Puncuļu uzstāšanās.

Atceroties skolas gaitas, 12-ie atzīmē, ka „Kaunatas vidusskolā skolotāji iedvesmo bērnus mācīties un dara visu iespējamo, lai viņi sasniegtu savus mērķus un piepildītu sapņus”. Cits atkal uzsver, ka „tā kā Kaunatas vidusskola ir lauku vidusskola, skolotājiem ir vairāk laika, ko veltīt katram bērnam klasē”. Daudziem ir svarīgi, ka „Kaunatas vidusskolā ir mūsdienīga mācību vide un saprotoši skolotāji, kuri variē ar mācību metodēm, paši nemitīgi mācoties un pilnveidojoties. Skolā, kurā mēs jutāmies komfortabli un ērti, gūstot jaunas zināšanas un attīstot savus talantus”. „Kaunatas vidusskolā skolēni tiek motivēti mācīties un aizstāvēt tās godu gan sacensībās, gan olimpiādēs,”, piebilst sportiskākie. Tā kā Kaunatas vidusskolā mācās ne tikai latviešu tautības skolēni, tad tiek atzīmēts, ka „viena no vidusskolas priekšrocībām ir tā, ka arī krievu tautības bērniem ir iespēja saņemt pilnvērtīgu izglītību, jūtoties skolā kā otrajās mājās, jo skolotāji ne tikai māca, bet arī vienmēr uzklausa un atbalsta”. Prieks, ka absolventi paspēja arī izbaudīt 3D projektora priekšrocības mācību procesa apguvē, ko Rēzeknes novada izglītības pārvalde ir iegādājusies un deva iespēju Kaunatas vidusskolai divus mēnešus to aprobēt.

„Ej, un lai Tevī mūžīga ilgošanās pēc horizonta! Ej un DOMĀ AR SIRDI!” (Maija Laukmane)

 

Ināra Paramonova

Foto-Tamāra Kablanova

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0