Skolotāji apguva drošu un atbildīgu interneta lietošanu

Publicēts 19.10.2016

14. oktobrī Nautrēnu vidusskolā tika organizēti Latvijas Pašvaldību mācību centra pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi “Interneta atbildīga un droša lietošana “. Kursu apmeklētājiem, Nautrēnu vidusskolas un Bērzgales pamatskolas skolotājiem, kā arī Kārsavas novada Mežvidu pamatskolas un Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar apdraudējumiem internetā, pārkāpumiem internetā, kā arī ar ieteicamajām mācību metodēm darbā ar skolēniem par interneta atbildīgu un drošu lietošanu.

Pedagogi tika iepazīstināti ar interneta nozīmi mūsdienās, uzsverot, ka ikvienam lietotājam ir jāizvēlas, kādu informāciju ievietot internetā, lai pasargātu sevi no iespējamiem apdraudējumiem. Kursu noslēgumā pedagogi saņēma metodisko materiālu “Interneta atbildīga un droša lietošana “, kurš būs noderīgs ikdienas darbā, iepazīstinot skolēnus ar dažādām tēmām, kas saistītas ar interneta lietošanu. Skolotāji izstrādās stundu un nodarbību plānus, runās par to ar skolēniem. Pēc mājas darba veikšanas pedagogi saņems tālākizglītības kursu apliecību.

Paldies Latvijas Pašvaldību mācību centram par piedāvāto iespēju skolā apgūt mācību programmu un skolotājiem par atsaucību!

Marija Mazure,
Nautrēnu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 

IMG_4291 IMG_4295

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0