Skolotāji sporto Audriņos

Publicēts 02.09.2015

28. augusta rītā Audriņu pamatskolas pagalmā un sporta laukumā valdīja liela rosība. Skolas direktore Liāna Teirumnieka viesmīlīgi sagaidīja 14. izglītības darbinieku sporta spēļu dalībniekus no Rēzeknes un Viļānu novada skolām: Nautrēnu vidusskolas, Bērzgales pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Adamovas speciālās internātpamatskolas, Jaunstrūžānu pamatskolas, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas, Maltas vidusskolas, Dekšāru pamatskolas, Feimaņu pamatskolas. Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes komanda ieradās ar savu „sporta inventāru” un „mūzikas instrumentiem”.

Komandas bija sagatavojušas asprātīgas, skanīgas un izteiksmīgas prezentācijas, kurās apliecināja gatavību jaunajam mācību gadam un sportiskiem pārbaudījumiem. Šogad sporta spēļu programmā bija daudzveidīgi uzdevumi. Neatlaidīgie un pacietīgie makšķernieki „copēja” , strādīgie „lasīja ābolus”, saliedētie „slēpoja”, stiprie „meta zābaku”, mērķtiecīgie un spēcīgie „pārvarēja gravitāciju”. Direktoru stafetē „Septiņas reizes nomēri un tad tikai griez!” dalībnieki apliecināja vadītāja tālredzīgumu.

Lai tiktu cauri „zirnekļu tīklam”, skolotājiem bija jāveic pāru darbs, parādot izveicību un ātrumu. Precīzie un acīgie skolotāji veica „snaipera” uzdevumus. „Šķēršļu joslas” pārvarēšana prasīja no katra dalībnieka gan veiklību, gan līdzsvara sajūtu, gan uzmanību. „Volejbolā” ar dvieļiem dalībniekiem bija jāparedz pretinieka taktiskie gājieni . Sporta spēļu dalībnieki bija iedvesmoti un uzdevumus veica ar lielu azartu un degsmi.

Pēc sporta stafetēm spēļu dalībnieki tika aicināti uz skolas pavāru sarūpēto garšīgo maltīti – karstu boršču un ābolu pīrāgu.

Rezultātu apkopošana un apbalvošana notika Audriņu pagasta kultūras namā, kur dalībniekus ar ļoti atraktīvu muzikālu programmu sveica kultūras nama darbinieki.

Sporta spēļu galvenais tiesnesis Edgars Jukna uzvarētājiem katrā disciplīnā pasniedza diplomus. Labākās komandas sacensību kopvērtējumā saņēma kausus un diplomus.

3. vietu izcīnīja Jaunstrūžānu pamatskolas komanda, 2. vietu – Bērzgales pamatskolas skolotāji. Par uzvarētājiem – 1. vietas ieguvējiem – kļuva Maltas vidusskolas komanda.

Rēznas pamatskolas komanda saņēma balvu par asprātīgo, skanīgo un pārsteidzošo prezentāciju.

Visu dalībnieku vārdā pateicos par viesmīlību un labo organizāciju Audriņu pamatskolas kolektīvam un direktorei Liānai Teirumniekai, sporta spēļu galvenajam tiesnesim Edgaram Juknam, Audriņu pagasta pārvaldes vadītājam Eināram Aleksandram Bindemanim, Audriņu pagasta kultūras nama vadītājai Tamārai Smirnovai.

Nākamo, 15. sporta spēļu rīkotāji būs Feimaņu pamatskolas kolektīvs.

Uz tikšanos Feimaņos!

Vija Dikule,
LIZDA Rēzeknes un Viļānu novadu arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja

 IMG_2541 _MG_2341  _MG_2444 _MG_2461_MG_2348

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0