Skolotāju diena Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolā

Publicēts 06.10.2016

Skolotāj! Tik gaismas, cik saulei, Tev pasmelt vēlu
No rīta stundas, no brokastu apaļā pīrāga devas, no ģimenes mīlestības.
Tik gaismas, cik saulei, Tev pasmelt vēlu
No tējas karstas, no kafijas smaržas, no kūpošas krāsns uguntiņas.
Tik gaismas, cik saulei, Tev pasmelt vēlu
No pusdienu maizes rikas, no darba darīšanas, no spītīgas dzīvotgribas.
Tik prieka, cik mūsos, Tev pasmelt vēlu
No skanīgām bērnu čalām, no skolēnu dzirkstošām acīm,
no Sakstagala skolas skolēnu saimes.

(Pēc Katrīnas Rotgalves)

30. septembrī Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas aktu zālē savus mīļos skolotājus uz svētku koncertu aicināja skolas parlaments. Goda sardzē – parlamenta dežurantu komanda ar skolas iekšlietu ministri Lindu Voveri un 9. klases zēni. Koncerta sākumā skolotājiem dāvinājām rudenīgus ziedu pušķus un klātesošos uzrunāja parlamenta prezidente Jūlija Zemļanuhina un viceprezidents Daniels Omuls. 8. klases meitenes prezentēja video filmu par mūsu skolotājiem. Tā kā šogad skolā pētām Latvijas kokus, tad parlamenta kultūras ministrija sniedza ieskatu, kādi ir mūsu skolotāji pēc koku horoskopa. Ministru prezidents dāvināja skolēnu gatavotas dāvaniņas. Veltījuma koncertā tika gan dziedāts, gan dejots.

Mūsu skolotājiem tika arī daudz negaidītu pārsteigumu – viņus sumināja skolas padomes vecāku pārstāvji, savas autordziesmas dziedāja Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, skaists bija Aijas Dundures vadītās Rikavas folkloras kopas priekšnesums. Koncertā mūsu skolotāji gan jautri smējās, gan brīžiem bija acīs saviļņojuma asaras.

Mīļie skolotāji, mēs jūs mīlam! Lai jauks jums jūsu oktobra mēnesis!

Oļesja Krivenko,
skolas parlamenta kultūras ministre un koncerta vadītāja 

Foto: parlamenta preses sekretāre Beatrise Tutina un skolotāja Evita Kubecka

IMG_2687 IMG_4468 IMG_4452 IMG_4427 IMG_2748 IMG_2730 IMG_2725 IMG_2719 IMG_2715 IMG_2708 IMG_2703 IMG_2696 IMG_2687 IMG_4558IMG_2734 IMG_2711

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0