Spīganu dejas Gaigalavā

Publicēts 24.05.2019

1. un 2. jūnijā Gaigalavā notiks piektais vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”.

Šogad pasākumā piedalīsies dejotājas no Barkavas, Birzgales, Degumniekiem, Lēdmanes, Lugažu muižas, Mazsalacas, Meirāniem, Sēļu muižas, Tilžas, Vectilžas, Vestienas, Zosēniem un Ciblas. Pasākuma mērķis ir noteikt labāko dejas horeogrāfiju, izpildījumu un veidot deju repertuāru nākamajam gadam.

Pasākuma atklāšana notiks plkst.10.00 ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka”. Plkst. 17.00 kultūras namā notiks jaunrades deju konkurss. Pirmās dienas izskaņā Inga un Normunds piedāvā koncertprogrammu „Visskaistākais zieds”. Uz šo koncertu ieejas maksa – 4 EUR.

Otrajā festivāla dienā, 2. jūnijā plkst.15.00 laukumā pie kultūras nama notiks koncerts „Līksmo mana dvēselīte”. Sieviešu deju kolektīvi izdejos četru gadu laikā apgūtās festivāla repertuāra dejas. Koncertu kuplinās dziedošā Tihovsku ģimene .

No plkst.14.00 līdz 18.00 laukumā pie kultūras nama darbosies Mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Aicinām tirgotājus pieteikties līdz 29. maijam pa tālr. 29498655 ( KN vadītāja).

Aicinām visus uz pasākumu! Ieeja uz deju kolektīvu koncertiem- bez maksas.

Pieteikuma veidlapa mājražotāju tirdziņam

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne

koncerts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0