Stoļerovā notika deju festivāls “Ritms”

Publicēts 28.01.2020

Deja ir brīnišķīga, tā ir pasaule, kurā ieejot, mainās attieksme pret dzīvi un savām vēlmēm. Dejā nav iespējams melot. Ar tik skaistām atziņām pagājušo gadu tika īstenota ideja par Hip-hop deju festivāla “Ritms” organizēšanu. Šogad turpinājām Stoļerovas Saietu namā iegriezt deju festivālu, bet jau daudz plašākā mērogā un deju stilu dažādošanā. Idejas autore Laura Seņkāne ar lielu gandarījumu atzīst, ka vēlas papildināt deju grupu sadarbību un stiprināt festivāla attīstību. Šogad festivālā piedalījās 160 dalībnieki. Priecēja deju grupas “Damona” no Maltas vadītājas Simonas Skudras pieteikums un lepnums par to, ka pati 12 gadus profesionāli nodarbojās ar sporta dejām. Ir ieguvusi 1. vietu Latvijas valsts čempionātā un 2.vietu Starptautiskajā Baltijas valstu čempionātā. Šobrīd nodod zināšanas jaunajai paaudzei. Par deju Simona saka tā: “Deja spēja mani iemācīt nebaidīties no publikas, attīstīt sievišķīgumu, plastiskumu, eleganci, kā arī uzstādīt arvien augstākus mērķus un rezultātus. Grupa “Damona” ir labākie, jo spējam pieņemt zaudējumus, mācīties no kļūdām un turpinām virzīties tikai uz priekšu.” Par strauju izaugsmi un dažādību dejā var lepoties foreogrāfiskais ansamblis “Kolorīts” (vad. Jolanta Roslova). Breakdance grupa “Start The panic” ar šova priekšnesumu “Mortal Kombat” ( vad. Edgars Jukna) uzrunāja skatītājus ar stāstu par breiku: “Breika deju veids ir ļoti populārs un pēdējos gadus plašu atzinību gūst arī Latvijā. Es pats jau dejoju 15 gadus, bet nu jau 10 gadus skoloju jaunos censoņus kā grupas vadītājs un skolotājs. Breiku dejot ir interesanti un aizraujoši, jo tas ļauj ne tikai izcelties un parādīt sevi neordinārā veidā, bet arī sniedz iespēju bērniem un jauniešiem veselīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku. Bērni un jaunieši izrāda lielu interesi par šo deju, jo šī deja sevī ietver akrobātikas un kung-fu elementus,” atzīst Edgars. Atkārtoti festivālā dalību pieteica sadarbības partneri- dejotāji no Ludzas mūzikas pamatskolas (LMP) un Ludzas bērnu jauniešu centra (BJC), “PETIT”, “FOUETTE” deju grupām (vad.Oksana Štrauha), grupa “Mango”(Sakstagala pamatskola, vad. Evita Kubecka) un “Crystal City” (Sakstagala pamatskola, vad. Sanita Ivanovska). Festivālu piepildīja pašmāju deju grupa “Putni” (Stoļerovas Saietu nams, vad. Laura Seņkāne), bērnu folkloras kopa (Stoļerovas Saietu nams, vad. Inga Katkovska). Grupas piedāvāja dažādu stilu dejas: sporta, mūsdienu, baleta variācijas, estrādes dejas, pop stila dejas, hip-hop, breakdance, folkloras rotaļdejas u.c. Skatītājus muzikāli sveica Inga Kaļva-Miņina un iedvesmoja ar savu stāstu par sevi: “Dziedu jau no skolas gadiem, sākumā koros, ansambļos, bet mācoties 10. klasē izdomāju , ka varu un vēlos dziedāt viena pati. Tad nu biju soliste skolas pasākumos, piedalījos dažādos muzikālos konkursos, kad sāku studēt Rēzeknes Augstskolā, sāku dziedāt arī absolventu izlaidumos. Dziedāšana sniedz prieku un foršu enerģijas apmaiņu ar klausītājiem”. Priecē tas, ka tieši šajā festivāla dienā pēc austrumu kalendāra iesācies Baltās Metāliskās žurkas gads, kurš sola palīdzēt visiem godīgiem, patiesīgiem, cēlsirdīgiem cilvēkiem. Aizraujoši arī tas, ka, lai pielabinātu žurku un pavadītu gadu veiksmīgi, jābūt uzstājīgiem, stingriem, apņēmīgiem un labsirdīgiem. Vēl vairāk, gada simbols palīdzēs tiem, kuri ar cieņu izturēsies gan pret apkārtējo pasauli, gan pret līdzcilvēkiem. Toties krāpniekus un meļus 2020. gadā gaida neveiksmes!

Vēlos pateikties par sadarbību kolektīviem un viņu vadītājiem, novēlēt būt modriem, atraktīviem, radošiem un draudzīgiem. Lai festivāls pieņem pagriezienus un tikšanās reize kļūst par atkārtojamu. Lai šī skaistā diena, kad mūs kopā pulcināja II deju festivāls “Ritms”, mūs satur ilgi kopā, lai spējam dalīties raitā dejas solī, modernā mūzikas ritmā, aktīvā atpūtā un vienkārši dejas skaistumā. Gribas novēlēt, lai visu kolektīvu un deju grupu dalībnieku uznācieni uz skatuves vienmēr nes lepnumu par to, ka viņi ir, un par to, ko viņi dara. Lai šī mūsu vienreizējā sadarbība un iespēja uzstāties šajā festivālā “Ritms” tikai mūs satuvina, attīsta un veicina festivāla izaugsmi. No visas sirds novēlu, lai kopīgi radītais prieks pārvēršas vienā LIELĀ kopīgā priekā.

Stoļerovas Saietu nama vadītājas Dzintras Gribustee teksts un foto

st2 st3 st4 st9st1 st6 st7 st8st10

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0