Strūžānu „Raduga” mirdz desmit gadus!

Publicēts 26.10.2015

Septiņas varavīksnes krāsas, katra ar savu vienreizējo spilgtumu un neatkārtojamību. Visas kopā- slaidais un mūždien apbrīnotais varavīksnes loks debesīs! Arī Strūžānu kultūras nama krievu dziesmu ansambļa „Raduga” dalībnieces ir tik dažādas kā varavīksnes krāsas, gan raksturos, gan temperamentā, gan balsu dažādībā un attieksmē pret dzīvi, taču, sanākot kopā, viņas ir izveidojušas tiešām skaistu, darbīgu, aktīvu un radošu kolektīvu- krievu dziesmu ansambli „Raduga”, kurš oktobra pirmajā pusē svinēja nozīmīgu jubileju- muzikālās, dziedošās un radošās darbības 10 gadus!

Uz pasākumu Strūžānu KN bija ieradušies pagasta iedzīvotāji, ciemiņi, sadarbības kolektīvi no kaimiņu pagastiem un novadiem. Pirmajā daļā „Raduga” dāvāja skatītājiem un klausītājiem skaistākās dziesmas no 10 gadus krātā pūra. Otrajā daļā gaviļnieces saņēma siltus un sirsnīgus pateicības vārdus, ko teica Stružānu pagasta pārvaldes vadītājs Vilis Tutins, pasniedzot gan pagasta, gan Rēzeknes novada kultūras nodaļas sagatavotos Pateicības rakstus un dāvanas.

Daudz laba vēlējumu „Raduga” saņēma no Audriņu KN ansambļa „Ivolga”, Riebiņu KN kolektīva „Zapevočki”, moderno deju kopas „Eridan”, Strūžānu KN līnijdeju grupas „Kokteilis”, dramatiskās kopas „Ķirzakas buča” un Čornajas KN folkloras ansambļa.

No pašiem pirmsākumiem „Radugas” vadītāja un labais gariņš ir bijusi Tamāra Smirnova. Nepilnu gadu ar ansambli nostrādāja Santa Kalniņa.

Ir ļoti daudz muzicēts un dziedāts pašu mājās, izbraukātas ar koncertiem tuvākās un tālākās sava novada un kaimiņu novada vietas, saņemtas neskaitāmas pateicības.

„Raduga ” turpina dāvāt prieku cilvēku dvēselēm, taču, lai šo prieku varētu parādīt un sagādāt ir ļoti, ļoti daudz jāstrādā, ziedojot savu brīvo laiku un dažkārt arī ģimenes vajadzības pabīdot otrajā vietā.

Pa šiem gadiem ir mainījies kolektīva sastāvs- kāds devies uz citu dzīvesvietu, kāds uz ārzemēm, taču pamatkodols ir palicis nemainīgs visu 10 gadu laikā. Pašlaik savas skanīgās balsis „Raduga” izloka Valentīna Spitāne, Irēna Osipova, Svetlana Šarikova, Olga Piļka, Žanete Piļka, Gunta Silagaile, Ivita Silaigaile un ansambļa vadītāja Tamāra Smirnova.

Kolektīvs „Raduga” pateicas visiem, visiem, kas palīdzēja organizēt skaisto jubilejas pasākumu, bet sevišķi Stružānu pagasta pārvaldei, pateicoties kura atbalstam, „Raduga” varēja priecēt savus fanus ne tikai ar dziesmām, bet arī ar jauniem, nacionāliem un „Radugas” sūtībai pieskaņotiem tērpiem.

„Raduga” ir apņēmības pilna turpināt savu dziesmoto ceļu, meklēt jaunas idejas un mērķus, kas piesaistītu jaunus dziedātājus, klausītājus un vairotu atbalstītu loku.

Vēlēsim Strūžānu „Radugai ” radošu izaugsmi turpmākajos darbības gados, gaidīsim koncertos, pasākumos viņu klātbūtni, kā arī spoži mirdzēt visās septiņās krāsās, dāvājot milzu prieku cilvēkiem!

Leokādija Razgale,
Strūžānu KN vadītāja

Riebiņu KN kolektīvs "Zapevočki" Moderno deju kopa "Eridan" Audriņu KN ansamblis "Ivolga" Paši jubilāri "Raduga" Sveic Stružānu pagasta pārvaldes vadītājs V. TutinsČornajas folkloras kopa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0