Tehniskās jaunrades vēsmas Kaunatā – „Baltie putni”

Publicēts 14.03.2017

Jau vairāk kā pusgadu Kaunatas vidusskolā darbojas Lego robotikas pulciņš “Baltie putni”, kurā radoši domājoši zēni un meitenes būvē un programmē Lego robotus.

Pirms Ziemassvētkiem ar drebošu sirdi, bet apņemšanās pilni devāmies uz savām pirmajām sacensībām „Robotikas Ziemassvētku kauss” Rīgā, Transporta un Sakaru institūtā. Jaunās komandas „Baltie putni” sastāvā startēja trīs visdrošākie robotikas pulciņa dalībnieki – Matīss Šķesters (3.kl.), Ričards Koniševskis (3.kl.) – Lego Sumo disciplīnā, bet Mārtiņš Inkins (4.kl.) uzreiz divās disciplīnās – gan Lego Sumo, gan līnijsekošanā. Atbalstīt, līdzi just un iepazīties ar šo sacensību aizraujošo garu līdzi devās vēl pieci robotikas pulciņa zēni. Tika pieredzētas pirmās veiksmes un neveiksmes, uzvaras un zaudējumi, rastas jaunas lietderīgas idejas, redzot gan jauniesācējus, gan jau pieredzējušus un prasmīgus dalībniekus no Latvijas un Igaunijas.

Saņēmām ielūgumu un jau šī gada 28. janvārī devāmies uz pirmajām robotikas sacensībām Latgalē – viesmīlīgajos Preiļos, kur līdzās Latvijas komandām, startēja arī ļoti pieredzējušie lietuvieši. Četri dalībnieki – Mārtiņš Inkins (4. kl.), Maksims Mihejevs (4. kl.), Ilvars Trūlis (8. kl.) un Aivars Jakubenoks (9. kl.) piedalījās Lego Sumo disciplīnā, kur 32 dalībnieku cīņā Ilvars Trūlis startēja arī otrajā posmā, tādējādi nokļūstot 16 labāko vidū.

Līdz ar pirmo pavasara mēnesi tika arī sagaidītas FLL (First Lego League) sacensības. 4.-5. martā uz Valku „Baltie putni” devās piecatā: Maria Vaļuma-Talkiu (5. kl.), Mārtiņš Inkins (4. kl.), Maksims Mihejevs (4. kl.), Ričards Koniševskis (3. kl.) un Matīss Šķesters (3. kl.). Šo komplicēto sacensību pamatā ir draudzīgas, saskaņotas komandas piedalīšanās projekta izstrādē un prezentācijā, Lego robotu dizaina un darbības sacensības, kā arī prasme parādīt un gūt jaunas zināšanas. Gandarījumu sagādāja gan paveiktais, gan pateicības, medaļas un balvas par piedalīšanos. Par FLL sacensību uzvarētājiem šogad kļuva krāslavieši, taču ne mazāk priecīgi mēs bijām par mūsu novadniekiem, Jaunstrūžānu pamatskolas skolēniem, ar kuriem jau esam sadraudzējušies, jo visos trijos braucienos esam devušies kopā. Viņi sacensībās piedalās jau otro gadu. Mēs dalāmies pieredzē, apspriežam idejas, priecājamies par panākumiem un atbalstām cits citu.

Esam pateicīgi visiem, kas mums palīdzēja doties uz šīm sacensībām: Kaunatas pagasta pārvaldei, Rēzeknes novada pašvaldībai un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldei par sniegto finansiālo atbalstu, Kaunatas vidusskolas direktorei un it īpaši vecākiem. Tehniskā jaunrade ir labs sākums gudriem, radošiem, idejām bagātiem bērniem, kas nākotnē varētu kļūt par inženieriem vai citu profesiju pārstāvjiem, kam tehnoloģijas, inovatīvi risinājumi būs ne tikai ikdiena, bet arī sirdsprieks.

Evita Kairiša,
Kaunatas vidusskolas Lego robotikas pulciņa vadītāja 

FLL_lego Preilji TSI_startsTSI Riiga

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0