Tiks noskaidroti Bērzgales pagasta sakoptākie īpašumi

Publicēts 23.05.2014

Lai sekmētu Bērzgales pagasta iedzīvotāju atbildību par savu īpašumu sakārtošanu un vairotu iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu dzīvesvietu, līdz 15. jūnijam Bērzgales pagasta iedzīvotāji aicināti pieteikt savus īpašumus konkursam „Bērzgales pagasta sakoptākā sēta 2014”. Īpašumus var izvirzīt četrās nominācijās: „lauku sētas”, „individuālās dzīvojamās mājas”, „daudzdzīvokļu mājas”, kā arī „iestādes un uzņēmumi”. Konkursa nolikums paredz, ka konkursam nedrīkst pieteikties pretendenti, kuri pēdējo piecu gadu laikā jau ir saņēmuši augstāko novērtējumu kādā no nominācijām. Pieteiktos objektus konkursa komisija apmeklēs un vērtēs līdz 17.jūnijam, savukārt uzvarētāju apbalvošana notiks Līgo svētku pasākumā 23.jūnijā. Jāatzīmē, ka ar konkursa nolikumu var iepazīties Bērzgales pagasta pārvaldē, kultūras namā un bibliotēkā, kā arī pagasta pārvaldes mājaslapā www.berzgale.lv.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0