Tiskādu vidusskolas skolēniem – jaunas galda spēles

Publicēts 08.11.2019

Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvalde no 2019.gada 15.augusta līdz 2019.gada 30.septembrim īstenoja jaunatnes inventāra iegādes projektu. Par Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā piešķirto finansējumu  500,00 EUR apmērā tika iegādātas jaunas un kvalitatīvas galda spēles bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem – radošie spēļu komplekti un intelektuālās galda spēles. Galda spēles skolēni spēlē brīvajā laikā un pēc mācību stundām. Projekta mērķis ir sasniegts un projekta uzdevumi ir izpildīti, jo bērniem un jauniešiem ir nodrošināta iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, organizēt skolēniem pasākumus, apgūt jaunas zināšanas. Galda spēles veicina jauniešu sadarbības un komunicēšanās prasmju attīstīšanu.

 Projekta koordinators  Deniss Filatovs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0