Upes ielas rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai

Publicēts 22.04.2010

Iepirkuma identifikācijas numurs – Rikavas PP 2010/03/ELFLA
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048650, Jaunības iela 15, Rikava, Rēzeknes novads, LV–4648

Iepirkuma priekšmets – „Upes ielas rekonstrukcija Rikavas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai”
Iepirkuma izpildes termiņš – Iepirkuma izpildes termiņš 3 mēneši no līguma noslēgšanas
Iepirkuma izpildes vieta – Rikavas ciems, Rēzeknes novads
Piedāvājumus iesniegt – Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldē Jaunības iela 15, Rikava, Rēzeknes novads, līdz 2010.gada 7.maijam plkst. 15.00

Uzmanību – iepirkuma nolikumā ir veiktas izmaiņas, ar ko var iepazīties pielikumā!!!

Iepirkuma nolikums
Paskaidrojuma raksts
Defektu akts
Kartes
Izmaiņas iepirkumā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0