Uzklausīšanas sanāksme par SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Publicēts 03.04.2018

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 20.aprīlī plkst.12.30 cieto sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” administrācijas ēkā, „Križevniki 2”, Križevņikos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki” tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „ALAAS” pilnvaroto pārstāvi, kas skaidros iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.gada 19.aprīlim (kontaktpersona Ināra Teibe, t.67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0