Uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji aicināti tirgot savu produkciju Lauku dienā un Rēzeknes novada dienā

Publicēts 12.06.2014

Rēzeknes novada pašvaldība aicina uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus piedalīties un tirgot savu produkciju divos pasākumos Lauku dienā 10.jūlijā un Rēzeknes novada dienā 19.jūlijā.

„Lauku dienā” notiks 10.jūlijā no plkst. 10.30 līdz 16.00 Viļānu – Rēzeknes šosejas trešajā kilometrā (3 km no Viļāniem Rēzeknes virzienā) – plānotais apmeklētāju skaits ~ 500.

Dalības nosacījumi:

 • Pašiem jānodrošina elektrības ģeneratori;
 • Pašiem jāaprīko sava tirdzniecības vieta;
 • Uzņēmējiem, kuri tirgos pārtikas produktus, jābūt reģistrētiem Pārtikas veterinārajā dienestā.

Interesentiem, kuri vēlas tirgot savu produkciju „Lauku dienā”, jāpiesakās Viļānu novada domes sekretariātā līdz 30. jūnijam (Kultūras laukums 1a, Viļāni, tālr. 64628033).

„Rēzeknes novada diena” notiks 19.jūlijā no plkst.12.00 līdz 05.00 rītā Ančupānu kartodroma teritorijā Vērēmu pagastā – plānotais apmeklētāju skaits ~ 6 000.

Dalības nosacījumi:

 • Pašiem jāaprīko sava tirdzniecības vieta;
 • Uzņēmumiem, kuri tirgos pārtikas produktus, jābūt reģistrētiem Pārtikas veterinārā dienestā.

Dalības maksa:

 • Rēzeknes un citu novadu amatniekiem un mājražotājiem, ja tirgo savu produkciju, dalība bezmaksas;
 • Uzņēmumiem – 7,11 EUR, par vienu vietu trīs metru platumā, par katru nākamo vietas metru – 2,85 EUR;
 • Ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumiem – 21,34 EUR, papildus iesniedzot saskaņošanai ēdienkarti;
 • Alkohola tirdzniecība (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība) – 21,34 EUR;

Maksa par elektrības pievadu:

 • Apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā – 7,11 EUR;
 • Elektrisko ierīču pieslēgšanai – 7,11 EUR par vienu vienību līdz 3 kW;
 • Ēdināšanas uzņēmumiem, kuri gatavo pārtikas produktus pasākuma laikā, elektrisko ierīču pieslēgšanai virs 3kW ar pieslēgumu 380V (atsevišķi informējot par ierīču skaitu) un apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā – 28,46 EUR.

Interesentiem, kuri vēlas tirgot savu produkciju Rēzeknes novada dienā, jāpiesakās Rēzeknes novada pašvaldībā līdz 30.jūnijam (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 3.stāvā, 33.kabinetā), iesniedzot:

 • pieteikuma anketu,
 • dokumentu, kas apliecina saimniecisko darbību (uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju, individuālā komersanta apliecības kopiju vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopiju),
 • čeku vai bankas izrakstu par dalības maksas un elektrības pievada apmaksu.
 • Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums.

Pieteikuma un apliecinājuma forma pieejama Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iesnieguma veidlapas”, kā arī tiks nosūtīta elektroniski pēc pieprasījuma. Pieteikuma anketu pašvaldībā var iesniegt personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniski.

Samaksu var veikt sākot no 14.jūnija, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Tirdzniecības atļaujas un auto caurlaides „Rēzeknes novada dienai” tiks izsniegtas tikai pēc apmaksas, uzrādot vai atsūtot ieskenētu uz e-pastu novadadienas@rezeknesnovads.lv bankas apstiprinātu dokumentu par pakalpojuma sniegšanas apmaksu.

Rēzeknes novada pašvaldība patur tiesības atteikt dalību, ja tiek konstatēta neatbilstība kādam no noteiktajiem kritērijiem vai arī tāpēc, ka tirgošanās vietu skaits ir ierobežots.

Kontaktpersona: Marija Bule (tel.: 64607177, e-pasts: novadadienas@rezeknesnovads.lv)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0