Uzsākta darba devēju pieteikumu pieņemšana skolēnu vasaras darbu organizēšanai

Publicēts: 20.04.2015

Atjaunots: 06.01.2021

Noderīga informācija uzņēmējiem

9. aprīlī uzsākta pieteikumu pieņemšana no darba devējiem, kas šovasar savos uzņēmumos plāno nodarbināt skolēnus. Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem no jūnija sākuma līdz augusta beigām piedāvās skolēniem iespēju strādāt.
Piedalīties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā šovasar varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēni varēs iegūt ne tikai darba pieredzi, bet arī praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzināt, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Turklāt skolēns, kurš strādās vasaras brīvlaikā un nebūs sasniedzis 19 gadu vecumu, netiks noņemts no vecāku apgādības, to paredz likums "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli", un vecākiem tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja tādi noteikti. 2015. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt 3500 skolēnus.
Skolēnu pieteikšanās tiks uzsākta maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA piešķirs dotāciju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu. NVA apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, un apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietās.
Jāuzsver, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Ar informāciju, kādos darbos var nodarbināt skolēnus, var iepazīties Ministru kabineta 2002. gada 8. janvāra noteikumos Nr.10 „Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” un Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumos Nr.206 „Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kāda nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību”.
Informācija par pasākumu, pieteikuma un citu saistīto dokumentu veidlapas pieejamas mājas lapā www.nva.gov.lv
Darba devēju pieteikumi jāiesniedz NVA Rēzeknes filiālē, 205. kabinetā (tel. 64607807).

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!