Uzsākts projekts piecās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošo dārgumu daudzināšanai

Publicēts 24.11.2016

Šī gada septembrī ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi uzsākts projekts “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē”. Tā ietvaros gada laikā taps izstāde, divi fotoalbumi un grāmata, kas ļaus tuvāk iepazīt piecas Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

2017. gadā, Latvijas simtgades priekšvakarā, piecas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas svinēs savu jubileju. Projekta rezultātā tapušie materiāli sniegs ieskatu par katras no šīm teritorijām dabas un arī kultūrvēstures bagātībām.

Krustkalnu Dabas rezervātam nākamgad apritēs apaļi 40, bet Teiču dabas rezervāts ir mazliet jaunāks – tam paliks 35 gadi. Lai izceltu dabas vērtības, kas sastopamas abos rezervātos, un ļautu tās ieraudzīt arī citiem, tiks izveidota izstāde, kura ceļos pa visu Latviju.

Ķemeru Nacionālais parks un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 2017. gadā svin savas dibināšanas divdesmitgadi. Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar Nacionālā parka un biosfēras rezervāta dabas vērtībām un divdesmit gados paveikto, tiks izveidoti foto albumi.

Arī Rāznas Nacionālajam parkam nākamajā gadā jubileja – 10 gadi. Šajā Nacionālajā parkā cieši savijušās dabas vērtības, kultūrvēsture un cilvēku likteņi, tādēļ taps grāmata, kurā šīs unikālās dabas un cilvēka radītās bagātības tiks atspoguļotas.  

Šobrīd notiek intensīvi sagatavošanās darbi, lai nākamajā gadā varam svinēt grāmatas, foto albumu un izstādes atklāšanas svētkus. Projekts noslēgsies 2017. gada septembra beigās.

Projektu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē” Nr. 1-08/226/2016 finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.. To īsteno Ķemeru nacionālā parka fonds,Teiču dabas fonds, Rāznas nacionālā parka biedrība un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība.

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Lazda

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0