Var saņemt atbalstu jauniešu centru darbībai

Publicēts 11.02.2016

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz plkst.17.00.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 40 konkursa nolikumam atbilstošus projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tajā skaitā arī veidojot Latvijas valsts simtgadei veltītās aktivitātes.

Konkursa nolikums

1. pielikums Projekta iesnieguma veidlapa

2. pielikums Projekta budžeta tāme

3. pielikums Informācijas veidlapa par jauniešu centra darbību  

Ar konkursa nolikumu saistītie normatīvie akti:

1. Jaunatnes likums

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.1243

 

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0