Vedam danci!

Publicēts 06.03.2015

Bērnu un jauniešu danču konkursa „VEDAM DANCI” mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana. Ziemeļlatgales novada danču konkurss arī šogad notika Rēzeknes novada Sprūževā, kur sabrauca aptuveni 125 dancotāji ar saviem skolotājiem un vecākiem. 2015. gada 27.februārī viss kultūras namā un ap to, kā arī autobusos un uz ielas čumēja un mudžēja, jo visi gatavojās konkursiem. Dvieļu dejas mēs redzējām Kaunatas „Rāznaviņas” (vadītāja Sandra Viša ), Rikavas „Mozōs Rykovas” (vadītāja Iveta Dimzule), Makašānu „Kūkleites”(vadītāja Marija Andina) un Nautrēnu „Rogovkas” (vadītāja Anna Garanča) meiteņu izpildījumā. Visaugstāko žūrijas vērtējumu saņēma Justīne Kablanova, Daina Kudravska, Linda Keisele, Ērika Peļņa ( Kaunatas „Rāznaviņa”), Marta Vanaga, Santa Gricāne, Gunta Mazure, Agnese Ludborža, Ruta Kanaška un Kristīne Gailuma (Nautrēnu „Rogovka” ). Sparīgi un reizē arī nopietni bija skalu un jostu lēcēji, kuri sacentās deju soļu daudzveidībā. Tie bija skolēni no Makašānu folkloras kopas „Kūkleite” un Gaigalavas folkloras kopas „Purineņš”. Pirmo pakāpi un titulu „Vislielākā jostu deju lēcēja” saņēma Viktorija Reble, Sintija Reble un Samanta Sakne. (Gaigalavas „Purineņš”- vadītāja Rasma Igaune ). Latgales meiteņu deju „Sorkonais(i) duobuleņš” jauki izpildīja meitenes no Rēzeknes ARPC „Zeimuļs” folkloras studijas „Vīteri” (vadītāja Leila Rasima) un meitenes no Rēzeknes pašvaldības aģentūras RKTC folkloras kopas „Vīteri” (vadītāja Sandra Stare). Novēlēsim viņām izdošanos danču konkursa finālā!  Kadriļas – prieks bija vērot jauniešu acīs dejas prieku un azartu! Rīgā finālā pacentīsies žūrijas simpātijas iegūt gan Rēzeknes KTC folkloras kopas „Vīteri” dalībnieki, gan Kaunatas vidusskolas folkloras kopas „Rāznaviņa” jaunieši. Vislielākā aktivitāte bija konkursā „Rotaļdeju un pāru deju konkurss”. Te bija bērni no bērnudārza vecuma līdz pat lielajiem jauniešiem. Otro pakāpi un titulu „Lielie dejotāji” saņēma Makašānu „Kūkleites” dancotāji, Ciblas „Ilžeņas” ( vadītāja Dzintra Toporkova ) un Pušmucovas „Olūteņa” (vadītāja Ināra Dovgiallo ) bērni un jaunieši. Viņi solījās dancot un braukt atkal nākamgad. Skatītāju un žūrijas simpātijas piederēja brašajiem Ilzeskalna PII „Dancarīšiem” (vadītāja Marija Andina ), kuri ieguva pirmo pakāpi un titulu „Vislielākie dejotāji”. Kopā ar viņiem uz konkursa finālu Rīgā dosies arī Kaunatas „Rāznaviņa”, Rēzeknes „Vīteri”, Nautrēnu „Rogovka” dancotāji, kuri saņēma pirmās pakāpes diplomus.

Konkursa nolikumā teikts – „Popularizēt tautas tradicionālās dejas folkloras kopu darbībā, izkopt dejas soļus, apzināt to niansēto daudzveidību un pilnveidot dejošanas iemaņas, veicināt tradicionālo deju apgūšanu un tālāku attīstību, tradicionālo deju pavadījumos popularizēt dzīvās kapelu muzicēšanas tradīcijas”. Kapela mums tiešām bija un pietiekoši liela un skanīga. Malači muzikanti – Rēzeknes „Vīteri” un ZL Novada skolotāji ! Savu darbu ar lielu atbildību veica arī žūrija – Aija Dundure un Gunārs Strods no Rēzeknes un Ernests Spīčs no Rīgas. Paldies! Ziemeļlatgales novada konkursā viss tas bija! Milzīgs paldies folkloras kopu vadītājiem un viņu dancotājiem! Uz tikšanos danču konkursa „Vedam danci” finālos Rīgā .

 

Rasma Igaune
Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore 

Ernests Spīčs “Latgales jaunieši dejo Latgales sirdī, jeb deja kā tautas rakstura indikators” 

IMG_4614 IMG_5888 IMG_5897 IMG_5902 IMG_5936

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0