XI skolēnu dziesmu un deju svētkos – arī Rēzeknes novada skolēni

Publicēts 17.07.2015

2015. gada jūlijā izskanēja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros kopā dziedāja, dejoja un spēlēja 37 890 bērni un jaunieši no visas Latvijas, tostarp arī 16 kolektīvi ar vairāk nekā 300 skolēniem no Rēzeknes novada.

Svētkos piedalījās divi pūtēju orķestri: Maltas pagasta jauniešu pūtēju orķestris „Vikords” un Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņu pūtēju orķestris, divi kori: Ilzeskalna Draugu meiteņu koris un Dricānu, Maltas vidusskolu un Kalnezeru katoļu pamatskolas apvienotais koris, sešas folkloras kopas: „Kūkleite” no Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas, „Liepiņa” no Liepu pamatskolas, „Purineņš” no Gaigalavas pamatskolas, „Rāznaviņa” no Kaunatas vidusskolas, „Mazō Rykova” no Rikavas pamatskolas un „Rogovka” no Nautrēnu vidusskolas, kā arī seši deju kolektīvi: divi deju kolektīvi no Nautrēnu vidusskolas un Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolas, kā arī pa vienam deju kolektīvam no Bērzgales pamatskolas un Dricānu vidusskolas.

Šogad svētku tematika bija Burt(u)burvība, jo, burtu pie burta neliekot, nesanāk nedz skaņas, nedz vārdi. Tikai sasaucot kopā īstos burtus, skaļi var pateikt: „Pats skani! Līdzi Skani!”, kas arī bija šo svētku devīze. Burtu motīvi neizpalika arī svētku gājienā „ĀBĒCĒDĒ…”, kur cauri Rīgai izvijās dalībnieku dzīvais alfabēts. Katrs novads tika pieteikts, skandinot vārdus, kas raksturo novadu un visi sākas ar tieši tā novada pirmo burtu. Skanīgas, tēlainas un Rēzeknes novadam raksturīgas rindas uz burta „R” sacerēja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste un svētku orgkomitejas pārstāve Aija Dundure.

Rītausma rotājas Rāznā.
Rasotā rītā rudzi runājas.
Raupjās rokās rudzu rika.
Rakstu ruļļi Rogovkā, Rikavā – riekšavām: „Rūtoj, rūtoj…!”
Rudo rumaku riksī raibo rakstu ritms:
„Rokstā, rokstā rateņš ryuc,
rokstā rubyns rubynoj,
rokstā reib rudzu reja,
rokstā – rīksti, ruduceņi.”
Rupucs rōpoj rōciņu ryndā.
Rūžeņa rūtoj, raibys rūzis rūčinīkā raksteidama.
Rāmas rokas ritina rožukroni.
Rietavējš rudzpuķēs raksta rindas rosīgam rītam.

XI Skolēnu Dziesmu un Deju svētki fotomirkļos

XI Skolēnu Dziesmu un Deju svētku gājiens

Rēzeknes novada kolektīvi XI Skolēnu Dziesmu un deju svētkos

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0