Zināmi konkursa par Rēzeknes novada moto un logo rezultāti

Publicēts 16.01.2015
Kristīnes Lubānes iesūtītā logo un moto ideja

8. decembrī noslēdzās Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātais konkurss par labāko novada logo un novada saukli jeb moto. Konkursā ar savām idejām piedalījās 19 dalībnieki, kopumā tika iesniegtas 22 idejas, kā būtu jāizskatās Rēzeknes novada logo un 58 idejas, kā varētu skanēt novada moto.

Iesniegtos darbus rūpīgi izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ļaksa, teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne, rakstniece un publiciste Anna Rancāne, Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure un Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Interjera dizains” direktore Diāna Apele.

Par interesantāko un novada būtībai atbilstošāko moto ar ievērojamu punktu pārsvaru tika atzīts Kristīnes Lubānes iesūtītais sauklis „Rēzeknes novads – kur Latgales dvēsele mīt”. Kā raksta idejas autore, „Rēzeknes novadā dzīvo sirsnīgi un atsaucīgi cilvēki, kuri novada viesus uzņem ar visu sirds siltumu un plašo dvēseli. Uz Rēzeknes novadu brauc, lai izbaudītu Latgales ēdienu garšu, pavadītu atpūtu latgaliešu tradīcijās, latgaliešu kultūrā un lauku sētas burvībā, tāpēc tieši šeit ir vieta, kur Latgales dvēsele mīt.”

Izskatot 22 iesniegtās logo idejas, vērtēšanas komisija atzina, ka šobrīd vēl neviena skice nav pilnībā noslīpēta, lai pašvaldība to uzreiz varētu izmantot informatīvajos un prezentācijas materiālos, tāpēc tika nolemts, ka logo konkursā uzvarētājs netiks pasludināts, taču divi labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas un ar viņiem tiks turpināta sadarbība, lai pilnveidotu logo. Par labāko logo autorēm komisija atzina Kristīni Lubāni un Velgu Viļumu.

Rēzeknes novada pašvaldība izsaka pateicību visiem iesniegto darbu autoriem!

Velgas Viļumas iesūtītais logo

 Kristīnes Lubānes iesūtītais logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0