Zinību diena Maltas un Kaunatas vidusskolā

Publicēts 02.09.2019

Krāšņi rudens ziedi, smaidi un laba vēlējumi, valsts himna un svinīgas runas, atkalredzēšanās prieks un skumjas pēc vasaras, bet pāri visam – kāda jauna, skaista sākuma sajūta. Kā jau allaž, arī šogad tāda bija Zinību diena Rēzeknes novada skolās. Lai arī daudzviet Eiropā mācību gada pirmā diena ne ar ko īpašu neatšķiras no parastās ikdienas, Latvijā tā vēl arvien ir svētku diena gan ar mājīguma un ģimeniskas kopienas sajūtu, gan ar lepnumu par piederību savai valstij.

Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) provizoriskie dati, 2019. gada 2. septembrī jauno mācību gadu sāka aptuveni 215 000 skolēnu, savukārt Rēzeknes novadā skolas solā sēdās 2050 skolēni (1884 vispārizglītojošajās skolās un 200 Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā), starp tiem 170 pirmklasnieki, bet 10. klasēs mācības sāka jaunie 97 vidusskolēni. Jau tradicionāli, katrs pirmklasnieks saņēma Rēzeknes novada pašvaldības dāvinājumu 21 eiro vērtībā – mugursomu ar mācību līdzekļiem.

Rēzeknes novada lielākās – Maltas vidusskolas – 469 skolēni uz svinīgo brīdi bija pulcējušies skolas pagalmā. Vēl vasarīgi karstās saules stari visspožāk apmirdzēja 45 pirmklasniekus ar zeltainiem baloniem rokās. Maltas vidusskolā šogad būs trīs pirmās klases – a, c un b klase, kurā tiks īstenota mazākumtautību izglītības programma. Audzēkņus ar sirsnīgiem vēlējumiem uzrunāja skolas direktore Vinera Dimpere, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības vadītājs Edgars Blinovs, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, kā arī Rozentovas Romas katoļu draudzes prāvests Rinalds Broks, kurš uzsvēra ikdienā mazāk dzirdētu domu – aicināja ikkatru no skolēniem nebaidīties izcelties – ar savām zināšanām, prasmēm, talantu, skolotājus – izcelties ar erudīciju un atraktivitāti. “Lai šis jaunais mācību gads ir Dieva svētīts, jo skola izglīto prātu, bet Dievs ir tas, kas izglīto dvēseli!”.

Savukārt otrās lielākās skolas – Kaunatas vidusskolas 208 audzēkņiem šis mācību gads ir sevišķi priecīgs, jo saņemts jaunais, ilgi gaidītais stadions, kurā arī notika svinīgais Zinību dienas pasākums. Kaunatas vidusskolā šogad mācības sāks 18 pirmklasnieki, no tiem 13 mācīsies latviešu valodā, bet pieci bērni apmācībā īstenos mazākumtautību izglītības programmu. Ikkatru no viņiem sirsnīgi sveica skolas direktore Alīna Gendele un Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Sergejs Bašmakovs. Katrs jutās apmīļots un gaidīts, pirmklasniekiem un viņu lielajiem draugiem, topošajiem absolventiem, gluži kā filmu zvaigznēm, pat bija paklāts sarkanais paklājs.

Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra atzinās, ka šajā skolā viņš allaž jūtas kā skolēns, jo tieši te pirms daudziem gadiem tika iezvanīts viņa paša 1. septembris. Jāpiebilst, ka arī Guntara jaunākā meitiņa šogad sāka skolas gaitas. Savā apsveikuma runā G. Skudra aicināja skolēnus nebaidīties sākt. “Šis noslēpums, kā sasniegt kaut ko lielu, ir pavisam vienkāršs – ir jāsāk!”.

Kaunatas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Ināra Paramonova aicināja skolēnus nebaidīties sapņot. “Katrs bērns ir brīnums, aiz kura stāv vecāki, katrs skolēns ir brīnums, aiz kura stāv skolotāji. Sapņojiet, realizējiet savus sapņus, palīdziet cits citam un nebaidieties lūgt palīdzību klases biedriem, skolotājiem, vecākiem!” Jaunie kaunatieši, sadodamies rokās, izveidoja ciešu apli ap stadionu un pēc sporta skolotāja Edgara Teivāna aicinājuma vienojās kopīgā solījumā – būt aktīviem, piedalīties sporta stundās un citos sporta pasākumos, pierādīt to, ka Kaunatas jaunieši ir paši labākie un spēj saglabāt, saudzēt un piepildīt šo jauno, lielisko stadionu ar sportiskām aktivitātēm.

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu Latvijā sākta arī pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā. Pamatizglītībā no šī gada 1. septembra pakāpeniski tiek piedāvāti trīs valsts valodas lietojuma proporciju modeļi mazākumtautību izglītības programmu apguvē, no kuriem izglītības iestādei saskaņā ar savā attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm ir jāizvēlas viens. Kā atzina Kaunatas vidusskolas direktore Alīna Gendele, Kaunatas vidusskolā mazākumtautību izglītības programmas īstenošanā izvēlēts modelis 50:50, un tas skolotājiem prasīs lielu atbildību un rūpīgu darbu. Atbildība – šo atslēgas vārdu, uzsākot jauno mācību gadu, Alīna Gendele uzsvēra īpaši, jo skolēnu atbildība ir apzināties, ka viņu zināšanu, prasmju un talantu izkopšana ir atslēga turpmākās dzīves meklējumos, ka no tās būs atkarīga ne tikai viņu pašu, bet arī visas valsts labklājība. Skolotāju atbildība ir izaicinājums būt radošiem, ieviešot jauno kompetenču apguvi, kā arī pakāpeniski pārejot uz mācībām valsts valodā.

Sudrabaini skanīgi jaunais mācību gads tika iezvanīts visās 17 Rēzeknes novada skolās. Maltas vidusskolā izgreznotais skolas zvans bija uzticēts pirmklasniecei Danielai Gromovai un 12. klases skolniekam Armandam Taškānam. Lai skaistam sākumam skaists un piepildīts turpinājums!

Annas Rancānes teksts un foto

Foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0