Atklāts konkurss uz vakanto Daudzfunkcionālā  sociālo pakalpojumu centra „Vecružina” direktora amatu

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Daudzfunkcionālā  sociālo pakalpojumu centra „Vecružina” direktora amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība šādās izglītības tematiskajās jomās: sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, komerczinības un administrēšana, tiesību zinātne, veselības aprūpe, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes vai tām pielīdzināmā augstākā izglītība. Izglītības tematiskās jomas atbilstoši MK 13.06.2017. noteikumiem nr.322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju
 • zināšanas sociālā darba un bērnu tiesību aizsardzības normatīvajos aktos, sociālajā aprūpē, darba tiesībās, lietvedībā, grāmatvedībā un finansēs, kā arī iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • vēlama ne mazāk kā divu gadu darba pieredze iestādes vai struktūrvienības (vairāk kā 5 (pieci) padotie) vadītāja amatā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijā;
 • vēlama pieredze ES projektos sociālo pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;
 • vēlama pieredze un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, analītiskās spējas, nevainojama reputācija;
 • tolerance;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C);
 • labas biroja tehnikas un datora lietotāja prasmes (Word, Excel), tajā skaitā pietiekamas prasmes rīkoties ar elektronisko pastu, dokumentu vadības sistēmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1242

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Daudzfunkcionālā sociālās aprūpes centra „Vecružina” direktora amatu” līdz 2022. gada 27. aprīļa plkst.16.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 27.aprīļa plkst.16.30 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija: izpilddirektora vietnieks Andris Stafeckis, mob.tel.20228843, Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, tel.64607194, 20223392.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Click to listen highlighted text!